Vitamini u telu naslovna

 

Vitamini u telu

Povod otkriću vitamina bile su bolesti koje nastaju zbog nedostatka vitamina,takozvanih avitaminoza. Specifičnost i intezitet njihovih simptoma upućuju na to da vitamini imaju ključnu ulogu u jednom ili više vitalnih procesa u ćelijama i tkivima organizma. Budući da delotvorno sprečavaju aviminatoze ,mogli bismo ih gotovo okvalifikovati kao “čudotvorne lekove”. Međutim,ne sme se zaboraviti da su vitamini hrana!  Oni su katalizirali evoluciju naše vrste, preko su potrebni za našu egzistenciju i zdravlje.

Izrazita osobina ljudskih bića i drugih živih organizama je da se u njima odvija na hiljade hemijskih reakcija među supstancama koje u drugačijim okolnostima ne bi mogle međusobno reagovati! Svaki dan u našem telu sagori se oko pola kilograma goriva, odnosno ugljenohidrata (uglavnom glukoze) i masti, te se tako ono snabdeva toplotom i energijom. Taj proces se odvija pri temperaturi od 37*C. Znamo,međutim,da iste materije –skrob,šećer,maslac itd.-ne sagorevaju na sobnoj temperature,šta više teško gore i na povišenoj temperature. Primera radi,ako kocki šećera približite upaljenu šibicu,uočiće te da se deo šećera rastali ali ne i zapali.

Kako to živi organizmi omogućuju reakciju masti sa kiseonikom (spaljivanjem) na sobnoj temperaturi!? Odgovor na to pitanje sastoji se u tome što se živi organizam služi pomoćnim materijama koje imaju sposobnost da ubrzavaju hemijske reakcije ,a da se pri tome same ne menjaju. Te materije nazivamo katalizatorima i za njih se kaže da kataliziraju reakcije.

Ako na jedan od vrhova kocke stavite sasvim malo pepela od cigarete (ako uopšte poznajete nekog ko još puši!) i prinesete mu zapaljenu šibicu, šećer će se zapaliti i potpuno izgoreti! Sagorevanje se odvija na površini čestica pepela koje se pri tome ne menjaju, tako da sasvim mala količina pepela može katalizirati sagorevanje velike količine šećera.

Katalizatore u ljudskom telu nazivamo enzimi (po grčkoj reči za kvasac); kvasac sadrži enzime koji ubrzavaju fermentaciju što podrazumeva pretvaranje glukoze u alkohol. Enzimi su proteini , koji su gotovo uvek veliki molekuli građeni od deset ili dvadeset hiljada atoma. Njihova enizmatska aktivnost je strogo specifična, tako da često mogu ubrzati samo jednu ili nekoliko srodnih biohemijskih reakcija. U ljudskom organizmu može se nalaziti i pedeset hiljada različitih vrsta enzima.

Neki enzimi su čisti proteini , koji nisu ništa drugo do nabrani lanci međusobno povezanih ostataka aminokiselina. Ostali se sastoje od proteinskog molekula i nekog dodatka zbog kojeg zavisi sposobnost kataliziranja specifičnih reakcija.Te dodatke nazivamo koenzimi.

U ljudskom se telu kao koenzimi u mnogim enzimskim sistemima javljaju minerali i vitamini.

I jedni i drugi svojim katalitičkim delovanjem omogućuju stvaranje neke vitalne materije! Pantotenska kiselina je npr.deo koenzima A , koji učestvuje u pretvaranju proteinskog apoenzima (pasivnog oblika enzima) u aktivni enzim,a on ,pak ,učestvuje u mnogobrojnim reakcijama. Jedna od njih je pretvaranje kolina u acetikolin koji u mozgu sudeluje kao prenosnik poruka! Ostali vitamini osim vitamina C,takodje služe kao koenzimi.

Apoenzimi se u telu često samo delimično pretvaraju u aktivne enzime. Ta se pretvaranja mogu pospešiti većim unosom vitamina koje služe kao koenzim! Na tom se principu temelji jedno od osnovnih načela moderne nauke o ishrani,koja posebno ističe adekvatno snabdevanje vitaminima!

izvod iz knjige “Kako živeti duže i osećati se bolje“

Linus Pauling

Narodna bolest DIJABETES MELITUS

 Narodna bolest dijabetes melitus je uzela zabrinjavajuće visok zamah i preti da se proširi u jednu globalnu nekontrolisanu epidemiju.U oktobru 2009 medjunarodna federacija za dijabetes ( IDF)objavila je najnovije podatke koji potvrdjuju da je trenutno skoro 300.000.000 ljudi u celom svetu obolelo od ove bolesti.Od toga 10.000.000 u  Nemačkoj.Prema prognozama ovaj broj obolelih od dijabetesa porašće na preko435.000.000 do 2030. godine,iako je već sad moguća efikasna borba protiv ove bolesti uz pomoć ćelijske (celularne) medicine. Mnogobrojna naučna istraživanja,naučne studije su već dokazale delovanje vitamina i drugih važnijih ćelijskih vitalnih materija u sprečavanju i lečenju dijabetskog poremećaja u organizmu.Dijabetes melitus takodje poznat kao šećerna bolest je hronično oboljenje metabolizma sa trajno povećanim parametrima vrednosti šećera u krvi (hiperglikemija), kao vodećim simptomom. Tipični simtomi su povećana žedj,izmokravanje,glad i svrabež.Razlikuju se dve forme dijabetes melitusa: 

                                                        Tip I urodjeni odnosno nasledjeni dijabetes

                                                        Tip II stečeni ili dijabetes odraslih

Tip I je po pravilu uzrokovan urodjenom smanjenom produkcijom insulina u ćelijama pankreasa (gušterače).Uzročnici dijabetnog poremećaja metabolizma kod tipa II su još do danas nepoznati kod 90% svih obolelih. Dijabetes melitus tip II ubrzava se pre svega prekomernom težinom,pogrešnom ishranom,alkoholom,pušenjem i farmaceuskim preparatima (lekovima).

Posle infarkta srca,raka,moždanog udara i fatalnih neželjenih dejstava zbog farmaceutskih preparata,dijabetes se nalazi na 5-om mestu kao uzročnik smrti u celom svetu.

Prema podacima WHO u 2009 godini umrlo je najmanje 4.000.000 ljudi od direktnih posledica bolesti dijabetes melitusa. Ova bolest je jedan od glavnih uzročnika infarkta srca,moždanog udara,bubrežne insuficijencije,slepila i amputacija. Troškovi lečenja uz pomoć konvecijonalnih lekova za dijabetes melitus i njihovih posledica prevazilaze finansijske mogućnosti zdravtvenih sistema širom sveta. Za 2010 godinu IDF procenjuje troškove na minimum 376 milijardi dolara.Ova suma će do 2030 porasti na 500 milijardi dolara  godišnje.

                                                     Lek za dijabetes „AVANDIA“ prourokuje smrtne ishode

 

Uprkos ovim zabrinjavajućim brojevima farmaceutska industrija  iz godine u godinu ostvaruje profit  u milijardama dolara u biznisu sa ovom bolešću,na žalost i štetu obolelih.Tek nedavno u julu 2010 ovaj lek Avandia koji snižava šećer,a koji je već od 1999 na tržištu,ponovo je u fokusu rasprava. Ovaj lek za dijabetes je jako štetan po zdravlje i smatra se uzročnikom infarkta srca. Već duže vreme ovaj lek je osporavan. I sam farmaceutski koncern je svestan ovog povećanog rizika infarkta srca i to na osovu vlastitih studija,ali ove interpretacije su sakrivane zbog profita.

Kao blokbaster sa prometom  koji se meri u milijardama ovaj lek je bio glavni donosilac profita britanskih i farmaceutskih giganata.

 

                                                       Bez neželjenih dejstava i efikasno:

                                                  Ćelijske vitalne materije kod dijabetesa tip II

 

Već decenijama je poznato da su mikronutrijenti pre svega vitamin C veoma značajni u sprečavanju i lečenju dijabetesa. Uprkos tome ova bolest se veoma često leči nedovoljno ili na pogrešan način. I sada kao i pre konvencijonalna medicina se u suštini ograničava na to da leči simptome bolesti dijabetesa,to znači da snižava nivo šećera u krvi. Snižavanje nivoa šećera je neophodno ali očigledno nedovoljno u lečenju dijabetesa, jer i pored normalnog nivoa šećera u krvi pre ili kasnije dolazi do teških komplikacija i posledica.

Celularna (ćelijska) medicina  donosi odlučnije novine u istraživanju posledica prevencije i efikasnije lečenje dijabetesa tipa II. Dijabetsko stanje metabolizma često je izraženo hroničnim nedostatkom ćelijskih vitalnih materija u milionima ćelija pankreasa (gušterače) koji proizvodi insulin. Ovaj smanjeni unos ide zajedno (ili paralelno) sa hroničnim nedostatkom ćelijskih materija u zidovima arterija i drugih organa čime se mogu objasniti i kasnije teške komplikacije.

Ćelijske vitalne materije doprinose sprečavanju dijabetskog poremećaja metabolizma i sprečavanju posledica te bolesti. Ključ za razumevanje dijabetskih komplikacija u krvnim sudovima može se naći na nivou molekula glukoze i vitamina C koji su slični po strukturi i mogu da se zamene. Oba molekula u ulazu u ćeliju koriste iste transportere što dovodi do povećanog ulaženja molekula glukoze,a samim tim do znatno smanjenog ulaženja vitamina C u ćeliju,što uslovljava povećan nivo šećera u krvi kod dijabeta. Tako se glukoza sakuplja u endotelnim ćelijama,dakle u onim ćelijama koje oblažu krvne sudove,kao i svim zidovima krvnih sudova.

 

 

Deca i mladi

Važnost ćelijskih  hranjivih materija za decu i mlade

 

Pravilna i uravnotežena ishrana je vrlo važna za zdrav metabolizam telesnih ćelija i zdravlje uopšteno.  Posebno je deci koja za vreme rasta i razvoja prolaze kroz nagle telesne i psihičke promene, potreban dnevni unos hranjivih materija. Cilj zdrave ishrane bi, pre svega , trebalo biti ishrana sa dovoljnim količinama vitamina, minerala, elementa u tragovima i ostalim mikronutrijentima. No, istraživanja pokazuju da savete o zdravoj i pravilnoj ishrani deca ne primenjuju, kao ni većina odraslih osoba.

 

Na temelju česte nepravilne i jednolične ishrane kod većine dece se javlja visoki rizik od nastanka bolesti koje su uslovljene nepravilnom ishranom poput dijabetesa ili bolesti kardiovaskularnog sistema u kasnijim godinama. Tako istraživanje koje je sprovedeno, a u kojem je učestvovalo oko 3500 osnovaca pokazuje da trećina njih pati od povišenih vrednosti krvnog pritiska i holesterola u krvi (Izvor: Bayer. Ministrarstvo okoline, zdravlja i zaštite potrošača). Druge studije su pokazale da 30% dece povećane telesne težine pate od smetnji metabolizma šećera, što je predstadijum staračkog dijabetesa (Izvor: Focus online) ili slučaj 13-godišnjeg dečaka čija telesna težina iznosi  13 kilograma više od prosečene težine njegovih vršnjaka i koji ima 33% veći rizik od nastanka bolesti kardiovaskularnog sistema u dobi od 60 godina (Childhood body-mass index and the risk of coronary heart disease in adulthood; Baker JL et al., N Engl J Med 2007 Dec 6; 357:2329).

 

Rezultati poput ovih pokazuju i naglašavaju sa preventivnog stajališta da postoje veliki nedostatci pri primjeni saveta o ishrani. Zastrašujuće visoki udio dece i mladih se hrani nezdravo odnosno unose velike količine nezdravih, a premale količine zdravih namirnica. Dok deca školskog uzrasta npr. jedu više mesa i proizvoda poput različitih vrsta kobasica i salama nego što je preporučeno često je unos hranjivih namirnica pre svega onih skupine namirnica bogatih ugljenohidratima nedovoljna.

 

To potvrđuje i DONALD-studija (Dortmund Nutritional and Anthropometrical Longitidinally Designed Study) koja je započeta 1985. godine na istraživačkom institutu za dečju ishranu u Dortmundu kao dugoročna studija prilikom koje je kod dece  utvrđen povećan unos belančevina, masti i šećera s jedne strane, a s druge strane nedovoljno snabdevanje  mineralnim materijama– posebno  kalcijuma, gvožđa i joda – i vitaminima. Studija je, pre svega, pokazala poboljšanje unosom vitamina D i folne kiseline, ali i vitamini B1 i B6 su se u znatnom broju našli na dečjem jelovniku.

 

Opisani nedostatci u ishrani su pokazali da se dovoljnim snabdevanjem  mikronutrijentima, zdravoj i pravilnoj ishrani te posebno dodatku koji sadrže ćelijske  hranjive materije, mora posvetiti veća pažnja. Stoga, pri odabiru namirnica prednost treba dati svežim proizvodima koji sadrže visoke koncentracije vitamina, minerala i elemenata u tragovima.

U najvažnije izvore kalcijuma ubrajaju se npr. pojedine vrste povrća poput kormorača, brokula i zelenog kupusa kao i mleko i mlečni proizvodi, koji su važni pri razvoju gustoće kostiju pre i za vreme puberteta, ali i u pogledu na prevenciju od osteoporoze. Folna kiselina je zastupljena u proizvodima od prekrupe, zelenom lisnatom povrću, pšeničnim klicama ili orasima i ima važnu ulogu za vreme rasta i razvoja, ćelijske deobe i stvaranja novih ćelija ali i novih krvnih ćelija. Namirnice poput mahunarki ili proizvoda od prekrupe bogate su gvožđem. Proizvodi od prekrupe utiču na snabdevanje vitaminom B1 i vitaminom B6. Gotovo sve namirnice životinjskog porekla sadrže vitamin B12. U sinergiji sa vitaminom C, vitaminom B6 i folnom kiselinom one stvaraju važan temelj za stvaranje krvnih ćelija, koje snabdevaju telo koje raste i razvija se kiseonikom i hranljivim materijama i pridonose izgradnji imunološkog sistema tela.

 

Prednosti ciljanog uzimanja dodataka ishrani koje sadrže ćelijske  hranjive materije već u najranijim životnim razdobljima potvrđene su u brojnim studijama. U nastavku je navedeno nekoliko interesantnih rezultata istraživanja:

 

Prednosti uzimanja dodatka ishrani koji sadrži vitamin D za mlade i trudnice

  • Nedostatak ovog vitamina kod dece ima negativne posledice za zdravlje poput npr. smetnji u rastu i razvoju i rahitisa. Ako je količinu mleka koje je zasićeno vitaminom D koju deca i mladi dnevno uzimaju manja od 1 litre, korisno je uzimati dodatak ishrani koji sadrži vitamin D u pogledu nastanka rizika od javljanja određenih infekcija ili hroničnih bolesti.
  • Deca, čije majke su tokom trudnoće uzimale dodatke koji sadrže vitamin D, u dobi od 9 godina imaju veću gustoću kostiju od ostale dece. Dugoročno će gustoća kostiju povoljno uticati na rizik od nastanka osteoporoze u starosti.

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov./pubmed/20229973)

 

Uticaj različitih mikronutrijenata na kognitivne sposobnosti kod male dece i dece školskog uzrasta

  • Istraživanje koncentracije antioksidativnih vitamina u krvi pupčane vrpce novorođenčadi i u krvi njhovih majki je pokazalo da deca sa povišenom koncentracijom vitamina A i vitamina E u krvi u serumu pupčane vrpce u dobi od dve godine imaju bolje motoričke i adaptivne sposobnosti od dece kod kojih su zabeležene niže koncentracije vitamina u krvi prilikom poroda. Povećanim snabdevanjem  vitaminom E preko posteljice pozitivno se utiče na razvoj socijalnih i govornih veština.

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ ubmed/19286336)

 

  • Školska deca uzrasta od 7 do 11 godina koja primaju obrok u školi koji je bogat vitaminom A, B2, B6, B12, folnom kiselinom, nijacinom, kalcijumom pantenatom, vitaminom C, E, lizinom i kalijumom, imaju bolje kognitivne sposobnosti od dece iz kontrolne grupe koja nisu uzimala obrok u školi. U 5 od 7 testova u kojima se ispitivala sposobnost pamćenja i koncentracije rezultati prve grupe bili su znatno bolji od rezultata kontrolne grupe. Naučnici rezultate objašnjavaju  poboljšanjem vrednosti hemoglobina i hematokrita kao i broja crvenih krvnih zrnaca.

(http://www.ncbi.nlm.nhi.gov/pubmed/18716734)

 

Delotvornost karnitina u lečenju dece koja boluju od poremećaja u koncentraciji/poremećaja hiperaktivnosti (ADHS)

  • Studija u kojoj se ispitivala sigurnost i delotvornost karnitina u lečenju ADHS-a pokazala je da se problemi u koncentraciji i agresivno ponašanje obolelih dečaka koji su sudelovali u istraživanju mogu smanjiti redovnim unosom karnitina.

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12213433)

 

Uticaj dodatka ishrani koji sadrži elemente u tragovima i vitamine na učestalost oboljevanja dece predškolsog uzrasta

  • U vremenskom razdoblju od 3 meseca 37 dece predškolskog uzrasta primalo je tablete za žvakanje koje sadrže vitamine i elemente u tragovima. 12 dece od 36 koliko ih je ukupno činila kontrolna grupa moralo je za vreme trajanja studije uzimati antibiotike. Samo jedno dete koje je pripadalo grupi koja je uzimala mikronutrijente moralo je uzimati antibiotike. Zanimljivo je pre svega da je samo 11 dece iz te grupe obolelo nakon dolaska u kontakt s osobama koje su obolele od vodenih kozica – bolesti koja pokazuje 90% verovatnost zaraze. Osim toga primećen  je znatan rast dece iz grupe koja je uzimala mikronutrijente za razliku od dece koja nisu uzimala dodatak ishrani.

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11243023)

  • U studiji koja se odvijala u isto vreme 20 malene dece u dobi mlađoj od 2 godine koja su imala braću ili sestre i polazila u vrtić uzimalo je ACD- drops (ACD-kapi) kao dnevni dodatak ishrani. 8 dece (12 u kontrolnoj grupi) je obolelo, no vreme trajanja bolesti bilo je upola kraće za razliku od kontrolne grupi i upola manje dece lečeno je antibioticima za razliku od kontrolne grupe. I u ovoj studiji je primećen znatan rast i povećanje telesne težine kod dece koja su uzimala vitamine za razliku od skupine koja nije uzimala vitamine.

(Izvor: Ebd)

 

Prikazani rezultati još jednom pokazuju da prevenciju od bolesti uzrokovanih nepravilnom ishranom i drugih bolesti treba započeti već u ranim stadijima života, ciljanim uzimanjem dodatka koji sadrže ćelijske  hranljive materije. Kako čovek svoje prehrambene navike stiče u najranijem detinjstvu i iste zadržava nakon 2. godine života time je važnije decu (i njhove roditelje) upozoriti na važnost pravilne i uravnotežene ishrane, koja je bogata mikronutrijentima. Na taj način se istovremeno postavlja seme za način ishrane koja je orijentisana ka zdravlju.  Pravilna i uravnotežena ishrana i telesna aktivnost je važan temelj za zdrav telesni i psihički razvoj kao i zdravlje u visokoj starosti.

 

 

Pisma doktoru Rath-u

Postovani gosp. Doktore Rat,

 

Kao medicinski praktikant znam kada i koje mere se preduzimaju  kod različitih tegoba i sta se i u kojim vremenskim razmacima koristi.Ali u slucaju moje bolesti, arteroskleroze, odbio sam terapiju svog lekara, koju mi je on predložio.Naime, posto sam pre devet godina oboleo od skleroze trbušne aorte i desne vratne karotide isprobao samVase mikronutrijente, vitamine, pored već korištenih sopstvenih metoda homeopatije i došao do izvanrednih rezultata.Poslednje dve godine sam radio kontrolne preglede kod specijalista za krvne sudove kako bi dokumentovao stanje mog oboljenja. Na tim pregledima je konstatovano da se naslage na krvnim sudovima (areterosklerotični plakovi) intezivno smanjuju. Moje zdravstveno stanje je sada mnogo bolje.Ovo mi pokazuje da školska medicina nema jedina rešenje i ključ u lečenju bolesti.

 

S prijateljskim pozdravima

                                                                                    R.M.

 

 

 

 

 

Poštovani dr. Rat,

 

Imam 71 godinu i već više godina bolujem od visokog krvnog pritiska( arterijske hipertonije) i poremećaja srčanog ritma.2001. godine konstatovano mi je uznapredovalo zakrečenje arteija i srčanih arterija.Tačna dijagnoza glasila je-koronarno oboljenje 3 krvna suda-. Nakon toga izvršena operacija bajpas sa jednim trostrukim aorto-koronarnim venskim bajpasom.Promenio sam način ishrane i od 2002 god pijem vitaminePola godine otprilike, nakon što sam počeo uzimati vitamine kako se moje opšte zdravstveno stanje poboljšalo.Pre svega , smanjio mi se krvni pritisak.Od tada se osećam mnogo bolje i sposobniji sam za svakodnevne aktivnosti, i nisam mogao verovati da ću se danas, posle 6 godina osećati tako dobro.

 

S prijateljskim pozdravima                                                                  H. D. Gerber

 

 

Veoma postovani gosp. Dr. Rat,

 

za vreme jednog izleta u maju 2002. desilo mi se da imam problem sa desnom nogom nad kojom više nisam imao kontrolu. Malo kasnije slabost u nozi je bila tolika da sam se protiv svoje volje zanosio u desnu stranu. Na srecu , mogao sam da se oslonim i uhvatim za neki stub pored ulice. Nakon kraćegzadržavanja vratio sam se nazad. Kad sam video svoje prijatelje, jedva da sam mogao da govorim.Kola hitne pomoći su me odvezla u bolnicu gde mi je konstatovana dijagnoza- tranzistorični ishemijski napad-dakle poremećaj prokrvkjenosti mozga. Kad sam izašao iz bolnice, prsti su mi bili pokretljivi ali bez osećaja za dodir i bez cirkulacije.Lekar mi je saopštio da cu morati da se pomirim sa ovakvim stanjem i da nikakvi lekovi a ni terapija ne mogu vratiti funkciju odumrlih nerava.. S tim sam morao i mogao da živim.. Prognoze lekara pokazalesu se tačnim, jer u narednim mesecima se moje stanje nije ništa promenilo.Godinu i po dana nakon otpuštanja iz bolnice jedna moja rođaka mi je preporučila da uzimam mikronutrijente, vitamine, za snižavanje krvnog pritiska i za poboljđanje opšteg zdravstvenog stanja.Tri nedelje kasnije nakon korištenja vitamina polako se vraćao osećaj za dodir i cirkulacija.A posle tri meseca ponovo sam u potpunosti imao osećaj za dodir i normalnu cirkulaciju u vrhovima prstiju kao i pre!Takođe i krvni pritisak se smanjio. Gornja, sistolična vrednost je sada između 130 i 145 , a donja vrednost između 78 i 86. Moje  opšte stanje je sada izuzetno dobro.

 

Najlepše hvala i čestitam Vam na Vašim istraživanjima

                                                                                                     P.R. Pfaendler

 

 

Veoma poštovani gosp. Dr. Rat,

 

 Po zanimanju sam preduzetnik i već mnogo godina se nalazim pod velikim stresom, čemu je doprinelo i dugo radno vreme kao i neadekvatna ishrana siromašna vitaminima.U toku svih ovih godina kod mene su se razvijale različite bolesti, pre svega problemi sa srcem, u prvom redu poremećaji srčanog ritma i visok krvni pritisak,kao i uvećan holesterol.Više od deset godina lečio sam ove bolesti različitim lekovima a da uzroci toga nisu bili otklonjeni.Pre 6 godina od jednog poznanika sam dobio informacije o značaju i ulozi vitamina i mikronutrijenata u sprečavanju različitih zdravstvenih problema. Nabavio sam i ostale Vaše knjige i brošure i detaaljno se upoznao sa tim, videvši da je sve jednostavno izvodivo.Nekoliko nedelja kasnije odlučio sam da i sam pijem ove vitamine, naravno nadajući se da će mi pomoći kod mojih zdravstvenih problema.Već nakon tri meseca moj krvni pritisak se normalizovao na 120 -75. A takođe i moj lekar prilikom svih redovnih kontrola konstatuje da su sve vrednosti kod nalaza krvi u normali.Danas, 6 godina nakon što sam počeo piti vitamine nemam više probleme sa srčanim ritmom niti sa krvnim pritiskom. Vrednosti holesterola su se takođe smanjile.Sveukupno se osećam mnogo bolje i sposobnije i na tome Vam zahvaljujem.

 

S prijateljskim  pozdravima                                         S.A. , Minhen

 

 

 

Cenjeni Dr. Rat,

 

Skoro da je prošlo deset godina otkada pijem Vaše mikronutrijente, vitamine. U međuvremenu sam o tome pričao mnogim ljudima. A sada bih želeo i Vama da napišem kako je sve počelo.Godinama sam patio zbog problema sa disanjem zbog kojih na primer, nisam mogao da se penjem uz stepenice. Lekar mi je konstatovao skupljanje vode u telu( edeme) i propisao takozvane tablete za izbacivanje tečnosti. Osim toga bolovao sam od visokog krvnog pritiska i poremećaja srčanog ritma.Moje stanje se pogoršalo uprkos tim tabletama a problemi sa srčanim ritmom su uznapredovali.Konačno, zbog visokog krvnog pritiska od 240 odvezen sam u bolnicu. Tamo sam dobio samo još više tableta.Nedugo posle toga bio sam na informativnom predavanju o značaju vitamina za optimalnu funkciju ćelija u našem organizmu i odlučio da svoju ishranu poboljšam ovim mikronutrijentima.I moj kućni lekar se složio s tim , jer je video da to deluje pozitivno na moje zdravlje i da se moje disanje popravlja. Ipak godinu dana kasnije savetovao mi je da prestanem sa tim i pošto sam mu verovao, poslušao sam njegov savet.Već posle par meseci javili su se ponovo stari simptomi, naročito problemi sa disanjem. Na svoju ruku sam ponovo počeo da pijem vitamine, nakon čega sam osetio odmah poboljšanje.2003. mi je operativno odstranjen i tumor sa mokraćne bešike. Do danas na svakoj kontroli mi je potvrđeno da je sve u redu.Uz sve to, moj oftalmolog kod koga idem zbog sive mrene i slabljenja vida na oku, na trećem kontrolnom pregledu je konstatovao da je bolest zaustavljena i da nema pogoršanja. Naravno da cu sve učiniti da sačuvam vid.A verovatno ste i Vi radoznali pa se pitate koliko imam godina, 2008 god. slavim svoj 85. rođendan!Osećam se dobro i imam pozitivan odnos prema životu . I kad me neko pita za zdravlje, ja uvek kažem;„To nije slučajno, da nema vitamina, ja danas ne bi bio živ.“- u to sam siguran.Iz zahvalnosti za to što ste mi podarili i pod motom“ljudi pomažu ljudima“ aktivan sam u Vašoj zdravstvenoj organizaciji i biću sve dok sam živ.

 

Srdačan pozdrav                                                                                J.F.

 

 

Poštovani g, dr. Rat,

 

imam 68 godina. U poslednje dve godine oboleo sam od različitih bolesti koje su mi onemogućavale svakodnevan normalan život.Nakon infarkta srca pojavila se slabost srčanog mišića(srčana insuficijencija) kao i premećaji srčanog ritma. Na sve to se pojavio problem sa sluhom(tinitus) i visok očni pritisak.15. marta 2003. pao sam u nesvest prilikom šetnje i od tada patim i od napada nesvestice i stanja iscrpljenosti. Zbog problema sa disanjem teško sam se penjao uz stepenice i nisam mogao da obavljam svakodnevne uobičajene poslove. Uz to su se još pojavili problemi sa kukovima i kičmenim stubom, tako da se nisam mogao kretati bez kolica.2005 godine me jedan poznanik uputio na značaj vitamina i mikronutrijenata i preporučio da pročitam knjigu o tome. Pročitao sam je za dva dana i bio siguran u sve to. Odmah sam počeo redovno da pijem vitamine. A onda sam pratio stanje, već nakon 3 nedelje osetio sam poboljšanje kod očnog pritiska i nisu mi bile više potrebne kapi za oči. U 5. nedelji mogao sam se kretati bez kolica, jer su se smanjili  bolovi u kukovima i kičmenom stubu.Nakon toga slede dalja poboljšanja, tako da sam posle još dve nedelje mogao šetati. Poremećaji srčanog ritma su se smanjivali, a disanje se značajno poboljšalo.Dugogodišnji migrenozni napadi su prestali a zujanje u ušima jedva da je primetno.Srećan sam što sam pre dve godine čuo za Vaše vitamine. Naročito sam zahvalan što mogu obavljati svakodnevne poslove bez napora i da nisam više vezan za kolica.

 

Srdačan pozdrav                                                   Lotar Maliska

 

Šta je vitamin?

 ŠTA JE VITAMIN?

  Izraz „vitamin“ prvi je upotrebio poljski naučnik Casimir Funk, da bi opisao prirodne supstance u hrani, koje su neophodne za život.Radeći na simptomima beriberi otkrio je da su četiri posebne bolesti prouzrokovane nedostatkom 4 neophodna „amina“ u ishrani: Skorbut (tesko krvanje – nedostatak vit.C), rahitis (omekšanje kostiju – nedostatak vit.D), pelagra (promene na koži, uporan proliv, demencija – nedostatak vitamina B3) i beriberi (uvećan i oslabljen srčani mišić, bol u udovima, mišićna slabost – nedostatak vitamina B1).
Danas znamo da postoji vi
še od 20 organskih molekula zvanih vitamini, od kojih svaki ima različitu hemijsku strukturu i ulogu u organizmu.
Postoje dve grupe vitamina: oni koji se rastvaraju u vodi (vit.C i svi vit.B
kompleksa) i raznose organizmom kroz vodene sastojke ćelije; i oni koji se rastvaraju u masnoći (vit.A,D,E i K), koji se nalaze većinom u ćelijskim komponentama bogatim lipidima, kao sto su membrane.
Iako su neophodni za odr
žavanje života, vitamini se većinom ne proizvode u organizmu.

 

  MOŽEMO LI UNETI SVE VITAMINE HRANOM?

  NE.Nezavisna istraživanja izvršena u SAD,Kanadi,Velikoj Britaniji i mnogim drugim državama pokazuju da sadržaj hranljivih sastojaka u našoj hrani je znatno opao u poslednjih nekoliko decenija.Tabela ispod prikazuje pad u hranljivim sastojcima brokolija i krompira prodanog u Kanadi između 1951. i 1999.

  Prva tabela prikazuje svež brokoli 93g.

 

Kalcium
(mg)

Gvožđe
(mg)

Vitamin A
(I.U.)

Vitamin C
(mg)

Thiamin
(mg)

Riboflavin
(mg)

Niacin
(mg)

1951

130.00

1.30

3500

104.0

0.10

0.21

1.10

1972

87.78

0.78

2500

90.0

0.09

0.20

0.78

1999

48.30

0.86

1542

93.5

0.06

0.12

1.07

Promena %

-62.85

-33.85

-55.94

-10.10

-40.00

-42.86

-2.73

                 

 

 

Druga tabela prikazuje jedan krompir,oguljen, pre kuvanja.136 g. 100/136=.74

 

 

 

Kalcium
(mg)

Gvožđe
(mg)

Vitamin A
(I.U.)

Vitamin C
(mg)

Thiamin
(mg)

Riboflavin
(mg)

Niacin
(mg)

1951

11.00

0.70

20.00

17.00

0.11

0.04

1.20

1972

5.74

0.49

0.00

16.39

0.09

0.03

1.15

1999

7.97

0.30

0.00

7.25

0.09

0.02

1.74

 Promena %

-27.55

-57.14

-100

-57.35

-18.18

-50.00

45.00

                 

 

 

 For more information:

United States

Vegetables Without Vitamins. Life Extension magazine, March 2001.
http://www.lef.org/magazine/mag2001/mar2001_report_vegetables.html

Changes in USDA Food Composition Data for 43 Garden Crops, 1950 to 1999. Donald R. Davis, PhD, FACN, Melvin D. Epp, PhD and Hugh D. Riordan, MD. Journal of the American College of Nutrition, Vol. 23, No. 6, 669-682 (2004).
http://www.jacn.org/cgi/content/abstract/23/6/669

Canada

Nutrient Changes in Vegetables and Fruits, 1951 to 1999. Compiled by Jeffrey Christian.
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20020705/favaro_nutrients_chart_020705

Apparent Nutrient Changes in Government Data for a Selection of Fruits & Vegetables: 1951 vs 1999. L. A. Piché PhD RD, Associate Professor, Nutrition Program, Brescia University College.
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20020705/favaro_nutrients_analysis_020705?s_name=&no_ads=

United Kingdom

Meat and diary: where have all the minerals gone? Food Magazine 72, pub. by The Food Commission, UK. Jan/Mar 2006.
http://www.foodcomm.org.uk/PDF%20files/meat_dairy2.pdf

McCance and Widdowson studies
http://web.archive.org/web/20061122104509/http://www.trccorp.com/faq_root_disease3.php

Netherlands

Dutch vegetables have fewer vitamins. DutchNews.nl. Wednesday 16 April 2008
http://www.dutchnews.nl/news/archives/print/010010.php

 

 

JESU LI PREPORUČENE DOZE DOVOLJNE?

  RDA preporučuje doze vitamina i minerala neophodne za prevenciju bolesti prouzrokovanih nedostatkom vitamina(npr. rahitis ili skorbut) kod prosečne osobe.Pri tome nisu uzete u obzir lične metaboličke potrebe pojedinca, određene genetikom. Niti su uzete u razmatranje  navike u ishrani, način života, zdravstveno stanje i brojni drugi faktori. Slično, RDA zanemaruje činjenicu da hranljivi sastojci deluju u timovima u našem organizmu, u suprotnosti sa individualnim delovanjem hemijskih supstanci lekova.

 

 ŠTA JE ZDRAVLJE NA NIVOU ĆELIJE?               

Zdravlje na ćelijskom nivou ljudskog tela, potpuno je zanemareno u klasičnoj medicini i doktori tretiraju naše organe bez odgovarajućeg pristupa hranljivom stanju ćelija, koje ih čine.

Vitamini , minerali, amino kiseline i drugi neophodni sastojci su potrebni za hiljade biohemijskih reakcija koje se neprestano odigravaju u svakoj ćeliji, i hronični nedostatak ovih hranljivih supstanci je u većini slučajeva uzrok poremećene ćelijske funkcije, a samim tim i bolesti.
Optimalan unos vit
amina, minerala, aminokiselina i drugih hranljivih sastojaka je ključ za postizanje optimalnog zdravlja i prevenciju razvoja hronič
nih bolesti. http://www4.dr-rath-foundation.org/NHC/cellularhealthresearch.htm

 

ŠTA JE UZAJAMNO POTPOMAGANJE HRANLJIVIH SASTOJAKA (SINERGIJA)?

   Unos bilo koje pojedinačne hranljive supstance ne osigurava puno zdravlje, nego unos celog spektruma različitih mikroelemenata, kao sto su vitamini,minerali,aminokiseline,elementi u tragovima

Klinička efektivnost ovog pristupa potrvrđena je ne samo našim istraživanjima, nego i brojnim drugim nezavisnim istraživanjima.
Istra
živanja bazirana na uzajamno potpomaganju hranljivih sastojaka su najefektivniji pristup optimalnom zdravlju i održavanju ravnoteže i ponavljano se dokazuje da je ovaj pristup mnogo efektivniji nego korišćenje pojedinačnih hranljivih sastojaka ili njihove slučajne kombinacije.Nasuprot tome, prirodne terapije, bazirane na principu ćelijskog zdravlja, su praktično sigurne kao sto je vaša večera na tanjuru. U stvari,  prema zvaničnim državnim podacima u Novom Zelandu rizik da umrete zbog uzimanja prirodnih dodataka leži negde između rizika da umrete pogođeni gromom i meteoritom koji padne na zemlju.

 

 

POSTOJI LI NEKO ISTRAŽIVANJE KOJE PODRŽAVA PRISTUP ĆELIJSKOG ZDRAVLJA?


  Da! Websajt Organizacije Dr Rath. The Science of Cellular Health uključuje detalje mnogobrojnih značajnih kliničkih istraživanja, koja dokazuju vrhunski značaj mikroelemenata i ishrane u održavanju optimalnog zdravlja.
Uključujući zajedno naše stranice ćelijskog zdravlja The Foundation of Cellular Health i WHO dokumente WHO Documents , biće vam vrlo teško da nađete sveobuhvatniju „biblioteku“ o koristima za zdravlje vitamina, mikroelemenata i ishrane u borbi protiv najčešćih bolesti današnjice industrijskog i razvijenog sveta.
U dokumentaciji ovih istra
živanja i izveštaja mi smo obratili posebnu pažnju da uključimo istraživanja od što je moguće ranijeg perioda. Ovo smo učinili da dokažemo da je izobilje znanja i naučnih podataka o prirodnom zdravlju bilo dostupno pre 50, 60, 70, čak i 80 godina.