Video

ZAKRČENJE ARTERIJA                                                                                                                  SRČANA SLABOST

http://www.youtube.com/watch?v=1xdc2l-NyWA   http://www.youtube.com/watch?v=y8l7WoNwdtQ

 RAK                                                                                                                                               DIJABETES

http://www.youtube.com/watch?v=5AH51Kb3iho  http://www.youtube.com/watch?v=8owVD2F2M7s

STRES                                                                                                                                            ĆELIJSKE HRANLJIVE MATERIJE

http://www.youtube.com/watch?v=qCSN_awk9t4 http://www.youtube.com/watch?v=ivdITJ7J53g

SLOBODNI RADIKALI

Postoji li neko istraživanje koje podržava pristup ćelijskog zdravlja

POSTOJI LI NEKO ISTRAŽIVANJE KOJE PODRŽAVA PRISTUP ĆELIJSKOG ZDRAVLJA?


  Da! Websajt Organizacije Dr Rath. The Science of Cellular Health uključuje detalje mnogobrojnih značajnih kliničkih istraživanja, koja dokazuju vrhunski značaj mikroelemenata i ishrane u održavanju optimalnog zdravlja.
Uključujući zajedno naše stranice ćelijskog zdravlja The Foundation of Cellular Health i WHO dokumente WHO Documents , biće vam vrlo teško da nađete sveobuhvatniju „biblioteku“ o koristima za zdravlje vitamina, mikroelemenata i ishrane u borbi protiv najčešćih bolesti današnjice industrijskog i razvijenog sveta.
U dokumentaciji ovih istra
živanja i izveštaja mi smo obratili posebnu pažnju da uključimo istraživanja od što je moguće ranijeg perioda. Ovo smo učinili da dokažemo da je izobilje znanja i naučnih podataka o prirodnom zdravlju bilo dostupno pre 50, 60, 70, čak i 80 godina.
 

Sta je uzajamno potpomaganje hranljivih sastojaka(sinergija)

 ŠTA JE UZAJAMNO POTPOMAGANJE HRANLJIVIH SASTOJAKA (SINERGIJA)?

   Unos bilo koje pojedinačne hranljive supstance ne osigurava puno zdravlje, nego unos celog spektruma različitih mikroelemenata, kao sto su vitamini,minerali,aminokiseline,elementi u tragovima

Klinička efektivnost ovog pristupa potrvrđena je ne samo našim istraživanjima, nego i brojnim drugim nezavisnim istraživanjima.
Istra
živanja bazirana na uzajamno potpomaganju hranljivih sastojaka su najefektivniji pristup optimalnom zdravlju i održavanju ravnoteže i ponavljano se dokazuje da je ovaj pristup mnogo efektivniji nego korišćenje pojedinačnih hranljivih sastojaka ili njihove slučajne kombinacije.Nasuprot tome, prirodne terapije, bazirane na principu ćelijskog zdravlja, su praktično sigurne kao sto je vaša večera na tanjuru. U stvari,  prema zvaničnim državnim podacima u Novom Zelandu rizik da umrete zbog uzimanja prirodnih dodataka leži negde između rizika da umrete pogođeni gromom i meteoritom koji padne na zemlju. 

Šta je zdravlje na nivou ćelije

ŠTA JE ZDRAVLJE NA NIVOU ĆELIJE?

Zdravlje na ćelijskom nivou ljudskog tela, potpuno je zanemareno u klasičnoj medicini i doktori tretiraju naše organe bez odgovarajućeg pristupa hranljivom stanju ćelija, koje ih čine.

Vitamini , minerali, amino kiseline i drugi neophodni sastojci su potrebni za hiljade biohemijskih reakcija koje se neprestano odigravaju u svakoj ćeliji, i hronični nedostatak ovih hranljivih supstanci je u većini slučajeva uzrok poremećene ćelijske funkcije, a samim tim i bolesti.
Optimalan unos vit
amina, minerala, aminokiselina i drugih hranljivih sastojaka je ključ za postizanje optimalnog zdravlja i prevenciju razvoja hronič
nih bolesti. http://www4.dr-rath-foundation.org/NHC/cellularhealthresearch.htm

Jesu li preporučene doze dovoljne

JESU LI PREPORUČENE DOZE DOVOLJNE?

  RDA preporučuje doze vitamina i minerala neophodne za prevenciju bolesti prouzrokovanih nedostatkom vitamina(npr. rahitis ili skorbut) kod prosečne osobe.Pri tome nisu uzete u obzir lične metaboličke potrebe pojedinca, određene genetikom. Niti su uzete u razmatranje  navike u ishrani, način života, zdravstveno stanje i brojni drugi faktori. Slično, RDA zanemaruje činjenicu da hranljivi sastojci deluju u timovima u našem organizmu, u suprotnosti sa individualnim delovanjem hemijskih supstanci lekova.
 

Možemo li uneti sve vitamine hranom

  MOŽEMO LI UNETI SVE VITAMINE HRANOM?

  NE.Nezavisna istraživanja izvršena u SAD,Kanadi,Velikoj Britaniji i mnogim drugim državama pokazuju da sadržaj hranljivih sastojaka u našoj hrani je znatno opao u poslednjih nekoliko decenija.Tabela ispod prikazuje pad u hranljivim sastojcima brokolija i krompira prodanog u Kanadi između 1951. i 1999.

  Prva tabela prikazuje svež brokoli 93g.

 

Kalcium
(mg)

Gvožđe
(mg)

Vitamin A
(I.U.)

Vitamin C
(mg)

Thiamin
(mg)

Riboflavin
(mg)

Niacin
(mg)

1951

130.00

1.30

3500

104.0

0.10

0.21

1.10

1972

87.78

0.78

2500

90.0

0.09

0.20

0.78

1999

48.30

0.86

1542

93.5

0.06

0.12

1.07

Promena %

-62.85

-33.85

-55.94

-10.10

-40.00

-42.86

-2.73

                 

 

 

Druga tabela prikazuje jedan krompir,oguljen, pre kuvanja.136 g. 100/136=.74

 

 

 

Kalcium
(mg)

Gvožđe
(mg)

Vitamin A
(I.U.)

Vitamin C
(mg)

Thiamin
(mg)

Riboflavin
(mg)

Niacin
(mg)

1951

11.00

0.70

20.00

17.00

0.11

0.04

1.20

1972

5.74

0.49

0.00

16.39

0.09

0.03

1.15

1999

7.97

0.30

0.00

7.25

0.09

0.02

1.74

 Promena %

-27.55

-57.14

-100

-57.35

-18.18

-50.00

45.00

                 

 

 For more information:

United States

Vegetables Without Vitamins. Life Extension magazine, March 2001.
http://www.lef.org/magazine/mag2001/mar2001_report_vegetables.html

Changes in USDA Food Composition Data for 43 Garden Crops, 1950 to 1999. Donald R. Davis, PhD, FACN, Melvin D. Epp, PhD and Hugh D. Riordan, MD. Journal of the American College of Nutrition, Vol. 23, No. 6, 669-682 (2004).
http://www.jacn.org/cgi/content/abstract/23/6/669

Canada

Nutrient Changes in Vegetables and Fruits, 1951 to 1999. Compiled by Jeffrey Christian.
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20020705/favaro_nutrients_chart_020705

Apparent Nutrient Changes in Government Data for a Selection of Fruits & Vegetables: 1951 vs 1999. L. A. Piché PhD RD, Associate Professor, Nutrition Program, Brescia University College.
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20020705/favaro_nutrients_analysis_020705?s_name=&no_ads=

United Kingdom

Meat and diary: where have all the minerals gone? Food Magazine 72, pub. by The Food Commission, UK. Jan/Mar 2006.
http://www.foodcomm.org.uk/PDF%20files/meat_dairy2.pdf

McCance and Widdowson studies
http://web.archive.org/web/20061122104509/http://www.trccorp.com/faq_root_disease3.php

Netherlands

Dutch vegetables have fewer vitamins. DutchNews.nl. Wednesday 16 April 2008
http://www.dutchnews.nl/news/archives/print/010010.php

Klinička ispitivanja

Rak:
Pregled i uspeh istraživanja ćelijske medicine na području raka
Napretci u ćelijskoj medicini
Rak:
Pregled i uspeh istraţivanja ćelijske medicine na podruĉju raka
Sadržaj
Uvod
Šta je rak?
Faktori rizika od raka
Nastanak raka
Kako karcinogeni uzrokuju rak
Simptomi i dijagnoze raka
Leĉenje i nuspojave
Uspeh ćelijske medicine u istraţivanju raka

 Uvod

Rak je najstrašnija bolest ĉoveĉanstva. Prema podacima WHO-a godišnje se dijagnosticira više od deset miliona sluĉajeva raka,i oĉekuje se da će se taj broj do 2020. godine povećati na 15 miliona. Svake godine 6 miliona ljudi širom svijeta umire od raka, što je 12% svih sluĉajeva smrti.
U Nemaĉkoj se na godinu dijagnostikuje oko 400. 000 novih sluĉajeva raka. U najĉešće vrste raka ubrajamo rak dojke, rak prostate, rak pluća te rak debelog creva.

                           Oboljenja od raka u Nemačkoj 2000. godine (prema procenama Robert Koch Instituta)

       Vrste raka

     Novi slučajevi

         Muškarci

        Novi slučajevi

          Žene

     Novi slučajevi

         Ukupno

Rak dojke

Rak prostate

Rak debelog creva

Rak pluća

                 –

           40. 670

           32. 602

           31. 819

        47. 517

               –

         34. 175

          10. 434

    

     47. 517

     40. 670

     66. 777

     42. 253

 

 1971. godine američki predsednik Nixon objavio je rat protiv raka, no nisu pronađena rešenja za taj naučni problem, koji je u porastu. Pokušaji farmaceutske industrije svode se na stvaranje «industrije raka» odnosno poslovanje s godišnjim profitom od 500 milijardi dolara.
Suprotno tome, mi smo ostvarili uspeh na području israţivanja raka, koji omogućuje kontrolu te bolesti na efikasan, siguran i jeftin naĉin. Istraživanja dr. Ratha na području ćelijske medicine i njegovo otkriće da se metastaze mogu ograditi prirodnim putem bez javljanja nuspojava, koje prate konvencionalne terapije, nude novi put u lečenju raka i stavljaju vaţnost na kontrolu te bolesti.
Ova brošura nudi osnovne informacije o opštim aspektima raka, njegovom razvoju, dijagnozama, tumorskim markerima kao i mogućnostima leĉenja. Uz to pokazuju se prednosti ćelijske medicine u odnosu na konvencionalne vrste terapija.

 

POBEDA NAD SMRĆU !

Oboljenja srca i krvnih sudova moguće je sprečiti!Oni su jednostavno samo posledica hroničnog pomanjkanja vitamina.To vredi i za diabetes.Čini se da farmaceutska industrija pokušava sve ,da prikrije to revolucionarno saznanje.

    Srčani infark ,moždani udar i oboljenja krvnih sudova su uzroci smrti broj 1.Danas u Evropi umire svaki drugi čovek zbog  toga.Srbija je na neslavnom drugom mestu u Evropi  i trećem u svetu,tako da je njen procenat umrlih od ovih bolesti još i veći.Obolelo srce postalo je najgora kuga savremenog društva;kuga ,koja se iza leđa i neprimetno prikrada u telo:već u ranoj mladosti  u tridesetim godinama svaki drugi čovek boluje  od početne arteroskleroze  koronarnih arterija,a da toga nije svestan.Ako ništa ne preduzme ,to će pre ili kasnije dovesti do srčanog infarkta.I sam sam nažalost prošao kroz to iskustvo.Kod mladih vojnika, ,koji su poginuli u Vjetnamu,kod dva od tri slučaja ustanovljene su aterosklerotične naslage na krvnim sudovima.

Настави са читањем „POBEDA NAD SMRĆU !“

DR. ALEKSANDRA NIEDZWIECKI

je vicepredsednica preduzeća Matthias Rath Inc. I vođa istraživačkog odelenja. Kao vođa istraživačkog odelenja na institutu radi na razvoju i proširivanju istraživačkog rada na području ćelijske medicine. Ima važnu ulogu u biomedicini. Razvila je terapije za liječenje bolesti, koje se temelje na hranjivim materijama. Dokorat iz biohemije stekla je na fakultetu Varšava u Poljskoj. Zauzimala je visoke pozicije na sledećim fakultetima: Rockfeller New York, Fakultet Toronto, Linus-Pauling Institut za nauku i medicinu (sa sedištem u Palo Alto,Kalifornija).
Sarađivala je s dobitnicima Nobelove nagrade Linus Paulingom i G. M. Edelmanom. Objavila je preko 70 naučnih publikacija u uglednim stručnim časopisima. Pisala je odlomke za knjige i istraživačke članke. Pozvana je na mnogobrojne nauĉne konferencije i susrete kao predavač. Posljednjih 12 godina deluje kao saradnica dr. Ratha u istraživanju i razvoju njegovih terapija za zdravlje ćelije.
Član je American College of Nutrition, američkog društva za srce, American Medical Womens Association, američkog društva za ćelijsku biologiju i drugih organizacija.