ĆELIJSKA MEDICINA

Kod sinergije je krajnji rezultat bolji od sume pojedinih rezultata
1 + 1 je više
Istovremeno delovanje više mehanizama, nazivamo sinergijom.

 

Delovanje ćelijskih hranljivih materija možemo uporediti sa simfonijskim orkestrom koji izvodi Mocartovu kompoziciju,u kojem mnoštvo muzičara ,svirajući na različitim instrumentima i različite tonove, ali u istom taktu stvaraju božanstven zvuk 40-te. Pojedinačno,muzičari, oni su ništa ,zajednički oni su sve i stvaraju muziku Univerzuma.Po tom principu deluje i sinergijska kombinacija hranljivih materija u našem organizmu.
KLJUČNA JE ULOGA VITAMINA C
Pre 70 godina dodeljena je Nobelova nagrada za otkriće vitamina C i njegove uloge u organizmu. Naše telo ne može proizvesti ni jedan miligram vitamina C.Od svih ćelijskih hranjivih materija vitamin C je najvažnija supstanca. Vitamin C pomaže u sprečavanju oboljenja kardiovaskularnog sistema i ima ključnu ulogu u prirodnim terapijama lečenja raka i bolesti imunodeficijencije.
VAŽNI UZROCI NEDOSTATKA ĆELIJSKIH HRANLJIVIH MATERIJA
Hrana hranljive materije gubi usled:
-dugog skladištenja
-kuvanjem/pranjem
-ljuštenjem kore /rezanjem
-načinom uzgajanja
-uticajem faktora okoline
Ubrzana razgradnja hrane vrši se pri:
-pušenju
-konzumiranju alkohola
-stresu
-izlaganju otrovima iz okoline
-uzimanju lekova
Povećana potreba je kod :

-starijih osoba
-dece i mladih
-sportista
-trudnica
-dojilja
Uprkos naporima, ponekad nismo u mogućnosti pravilno se hraniti, kao npr. u stresnim situacijama ili pri dužem konzumiranju proizvoda koji su siromašni hranjivim materijama. Stoga su dodatci ishrani (suplementi) neophodni
. Kombinacije dodataka prehrani temelje se na dugogodišnjim istraživanjima i naučnim otkrićima. Ćelijska medicina dr. Ratha – a , polazi od saznanja dobijenih intenzivnim istraživanjem, da se o bolesti i o zdravlju našeg tela odlučuje na nivou ćelija, a ne na nivou organa kako smatra školska medicina, koja je orjentisana ka farmaciji. Na taj se način dobija sasvim novo objašnjenje uzroka bolesti.
Za održavanje zdravih telesnih funkcija i funkcija organa važna je kombinacija vitamina, minerala, aminokiselina i ostalih mikronutrijenata. Te sinergističke kombinacije ćelijskih hranjivih supstanci, razvijene dugogodišnjim istraživačkim radom dr. Rath – a delotvorne su i u prevenciji i u lečenju bolesti.
Za vreme određenih razdoblja života javlja se povećana potreba za unosom vitamina i drugih ćelijskih hranjivih materija kao npr. za vreme rasta i razvoja dece, stresnih situacija, prilikom bavljenja vrhunskim sportovima ili kod pušača. Upravo je u takvim slučajevima prikladno započeti s uzimanjem dodataka prehrani.
Uzimanje vitamina i drugih faktora bioenergije je preduslov za zaštitu naših telesnih ćelija.
Kliničke studije, koje će biti sažete u nastavku ovog serijala, kao i mnoga individualna iskustva pacijenta dokazuju delotvornost sinergističkih kombinacija ćelijskih hranjivih supstanci.
.
Pacijenti, koji boluju od raka uvideli su da se konvencionalna medicina bavi samo simptomima i ne donosi lek,pa su počeli verovati u alternativne metode lečenja. No, tim metodama nedostaju naučni temelji i dokazi njihove efikasnosti. Ćelijska medicina se razlikuje od tih metoda, jer je i naučno dokumentovana. Ona težište stavlja na metastaze, koje su odlučujući aspekt oboljenja od raka. Lečenje zavisi od brojnih fakora poput veličine tumora, njegovog položaja , stadiju raka i opštem zdravstvenom stanju pacijenta, što je puno važnije. Statistike beleže pad u broju obolenja od pojedinih oblika raka (npr. raka pluća), no pad nije rezultat otkrivene nove metode lečenja već preduzetim preventivnim merama (smanjiti pušenje)
Osnovna formula ćelijske medicine je Vitacor plus koji u sebi sadrži 30 naučno ukonponovanih prirodnih vitamina ,minerala i ostalih elemenata u tragovima.Ona je temelj svih lečenja,i u kombinaciji sa još 15 formula za izgradnju ćelija i dodatnih formula uspešno leči gotovo sve bolesti današnjice (rak,kardiovaskularne bolesti,dijabeties,artritis,astma,arteroskleroza,bolesti imunog sistema,i ostale hronične
bolesti)Naravno svaka bolest zahteva konzumiranje određenih dodataka ishrani.
U formulama ćelijskih hranjivih materija dr. Rath-a – dodatcima ishrani za zdravlje ćelija – hranjive i ćelijske materije su kombinovane tako da podižu i regulišu važne procese metabolizma u telu.Time se ne leče samo obolele ćelije nekog organa nego celi organizam.