Psorijaza je imunološko upalno kožno obolenje. Na njen nastanak uteču genetski faktori, kao i ostali faktori, te faktori rizika. Tipični simptomi su oštro ograničena crvenkasta žarišta, koja su prekrivena srebrno belim ljuskama. Promjene najčešće nastaju na laktovima, kolenima, krstima i vlasištu.
Jako je važna osnovno snabdevanje ćelijskim hranjivim materijama za optimiranje čiavog metabolizma i jačanje imunološkog sistema kao i materija za stabilizaciju vezivnog tkiva. Posebno su važni vitamin C, lizin i prolin, ali i cink, jer pospješuje funkciju kože i proces zacijeljivanja rane.