ĆELIJSKA MEDICINA

Ćelije su najmanje i najvažnije funkcionalne jedinice tela. Svojom aktivnošću izgrađuju telo i njegove organe. O zdravlju našeg tela odlučuje se na nivou miliona ćelija.Svaka ćelija je poput malog grada.Ona ima svoju Opštinsku upravu(JEZGRO ĆELIJE),gradske zidine(ĆELIJSKE MEMEBRANE),elektranu (MITOHONDRIJU),i fabriku (GOLDŽIJEV APARAT).

 


U ćelijskim mitohondrijama (elektranama) se proizvodi bioenergija za metabolizam ćelije.Ta bioenergija se proizvodi pomoću MAKROnutrienata (proteini,ugljeni hidrati i masti) koji su nosioci goriva metabolizma ćelije i MIKROnutrijenata –ĆELIJSKIH HRANLJIVIH MATERIJA(vitamini,minerali,elementi u tragovima,aminokiseline)pokretača metabolizma.
E dragi moji zamislite ćeliju kao peć ,nije dovoljno u nju staviti ugalj,potrebno ga je i zapaliti!
ĆELIJSKE HRANLJIVE MATERIJE su glavni isporučioci energije za metabolizam ćelije.Život bi bio nemoguć bez njih.One su neophodne za niz hemijskih procesa nezavisno od vrste ćelije. Njihov hronični nedostatak najčešći je uzrok smanjene funkcije ćelije i glavni je uzrok narodnih bolesti poput infarkta i raka

MIKRONUTRIJENTI SU ŽIVOTNO VAŽNI!

 

 

Materije koja čini osnovu

života:

 

KISEONIK

 

VODA

 

ISHRANA:

Makronutrijenti:

(Belančevine,šećer,masti)

 

ĆELIJSKE HRANLJIVE TVARI:

Mikronutrijenti:(Vitamini,

minerali,elementi u tragovima,

aminokiseline)

 

 

Alarmantni znakovi koji će

se javljati usled nedostatka

životno važnih tvari:

-Gušenje

 

-Žeđ

 

-Glad

 

 

 

Nema alarmantnih znakova!

Kako se kod nedostatka ćelijskih

hranjivih materija ne javljaju

alarmantni znakovi, od posledica

se možete zaštiti jedino

odgovarajućim znanjem i

delovanjem!

Smrt usled nedostatka životno

važnih tvari javlja se nakon:

 

•Nekoliko minuta

 

•Nekoliko dana

 

•Nekoliko nedelja

 

 

 

•Nakon nekoliko godina

(npr. srčani infarkt)

Nedostatk mikrohranljivih materija u organizmu ničim nije signaliziran.Prvi signal ili smetnja je sama bolest.Od bolesti se možemo zaštititi samo znanjem i delovanjem.
Zdrav način života ,zdrava ishrana i unos ćelijskih hranljivih materija su osnova za zdrav život.
Ćelijske hranljive materije su PRIRODNE materije koje su NEPREKIDNO potrebne milionima telesnih ćelija za život i optimalnu funkciju
-VITAMINI
-MINERALI
-ELEMENTI U TRAGOVIMA
-ODREĐENE AMINOKISELINE
-OSTALE PRIRODNE MATERIJE KOJE SU POTREBNE ZA METABOLIZAM
SINERGIJSKO DELOVANJE PRIRODNIH MATERIJA
Do sada nije istraženio sinergijsko delovanje mikronutrijenata na organizam .Prva je to učinila ĆELIJSKA MEDICINA(ZELLULAR MEDIZIN – Dr RATH).
SINERGIJA- naizmenično,uzajamno delovanje jednih na druge.
Kako bi se postigla najveća moguća korist iz terapije uzimanja ćelijskih hranjivih materija,ćelijska medicina se koristi činjenicom da ćelijske hranjive supstance u našem telu deluju poput tima.
Našem telu nisu potrebne visoke koncentracije pojedinih elementa (vitamina ili mikronutrijenata) nego posebna kombinacija ćelijskih hranjivih materija, koja deluje sinergijski i koja u malim količinama postiže najveću moguću korist za zdravu funkciju ćelije.