Ne. Ćelijske hranjive materije služe za sprečavanje bolesti prirodnim putem. One služe za sprečavanje bolesti, poput bolesti kardiovaskularnog sistema i ostalih bolesti, koje su posledica hroničnog nedostatka ćelijskih hranjivih materija, te kao mera preventive. Uspjeh u primjeni ćelijskih hranjivih materija temelji se na činjenici da je glavni uzrok većine bolesti hronični nedostatak hranjivih materija. Ćelijske hranjive materije pospješuju uspeh terapije lečenja bolesti kardiovaskularnog sistema i drugih bolesti te delotvorno sprečavaju nastanak narodnih bolesti.