je vicepredsednica preduzeća Matthias Rath Inc. I vođa istraživačkog odelenja. Kao vođa istraživačkog odelenja na institutu radi na razvoju i proširivanju istraživačkog rada na području ćelijske medicine. Ima važnu ulogu u biomedicini. Razvila je terapije za liječenje bolesti, koje se temelje na hranjivim materijama. Dokorat iz biohemije stekla je na fakultetu Varšava u Poljskoj. Zauzimala je visoke pozicije na sledećim fakultetima: Rockfeller New York, Fakultet Toronto, Linus-Pauling Institut za nauku i medicinu (sa sedištem u Palo Alto,Kalifornija).
Sarađivala je s dobitnicima Nobelove nagrade Linus Paulingom i G. M. Edelmanom. Objavila je preko 70 naučnih publikacija u uglednim stručnim časopisima. Pisala je odlomke za knjige i istraživačke članke. Pozvana je na mnogobrojne nauĉne konferencije i susrete kao predavač. Posljednjih 12 godina deluje kao saradnica dr. Ratha u istraživanju i razvoju njegovih terapija za zdravlje ćelije.
Član je American College of Nutrition, američkog društva za srce, American Medical Womens Association, američkog društva za ćelijsku biologiju i drugih organizacija.