Prilikom redovnog uzimanja ćelijskih hranjivih materija kod većine ljudi dolazi do pada nivoa holesterola, triglicerida i drugih sekundarnih faktora rizika u krvi. Kod nekih pacijenata je uoćen prolazan porast nivoa holesterola u krvi na početku uzimanja ćelijskih hranjivih materija. Kako vitamini smanjuju proizvodnju holesterola u jetri, taj višak holesterola potiče iz aterosklerotičnih plakova. Taj proces prva je opisala dr. Constanze u medicinskom časopisu «Lancet». Ona je objavila da unos vitamina kod pacijenata koji boluju od srčanih bolesti može dovesti do prolaznog porasta  holesterola u krvi, dok se kod zdravih osoba nakon unosa vitamina po pravilu se javlja brz pad nivoa holesterola u krvi.