U stresnim situacijama naše telo izlučuje hormone stresa. Adrenalin je najpoznatiji hormon stresa. On nastaje u srži nadbubrežne žlezde. Adrenalin prouzrokuje povećanu frekvenciju srca, krvni pritisak i ubrzano disanje. U metabolizmu dolazi do povećanja nivoa šećera u krvi, kako bi se ćelijama  stavilo na raspolaganje više energije u obliku molekula šećera. Našem telu je za proizvodnju jednog molekula adrenalina potrebna jedan molekul vitamina C kao biokatalizatora. U stresnim situacijama se stalno troše zalihe vitamina C. Ako stres potraje smanjuju se zalihe vitamina C u telu. Za delotvorno nošenje sa stresom važno je unositi dovoljne količine ćelijskih hranjivih materija kako bi se izbegao njihov nedostatak  i  poboljšala funkcija čitavog kardiovaskularnog sistema.