U vitamine koji su topljivi u vodi ubrajamo vitamine B grupe ( ukljućujući biotin i folnu kiselinu ) i vitamin C. Ti vitamini koji su potrebni za brojne funkcije se ne skladište u organizmu. Oni se troše u metabolizmu, a prekomerne količine se izlučuju. Za pomaganje i zaštitu telesnih ćelija potrebna je stalno snabdevanje tim vitaminima.
U vitamine koji su topljivi u masti ubrajamo vitamine A, D, E i K grupe. Vitamini koji su topljivi u mastima se skladište u tkivima. To svojstvo je posebno važno jer oni na taj način štite ćelijsku membranu od uticaja slobodnih radikala ( npr. vitamin E ). Farmaceutska industrija i njezini nadničari zloupotrebljavaju to važno svojstvo vitamina koji su topljivi u masti za širenje glasina o predoziranju.