Ćelijske hranjive materije smiju se uzimati za vreme čitavog života, a posebno se preporučuju uzimanje ćelijskih hranjivih materija nakon stabilizacije zdravstvenog stanja. Za vreme čitavog života milijonima ćelija potrebna je ćelijska energija za odvijanje brojnih biohemijskih reakcija u telu.
Prema mišljnju nutricionista, ishrana je glavni izvor svih potrebnih ćelijskih hranjivih materija.No, rezultati brojnih istraživanja koja su provedena pokazuju da naša ishrana ne ispunjava taj zadatak i ne može potpuno zadovoljiti potrebe našeg tela za ćeliskim hranjivim materijama. Dodatana ishrana ćelijskim hranjivim materijama važna je za održavanje zdravlja i i trebala bi biti sastavni dio našeg života. Ovde se ne govori o navici, jer su ćelijske hranjive materije prirodni faktori metabolizma, koji su potrebni za zdravu funkciju tela.