Da. Svi ljudi imaju osnovnu potrebu za vitaminima. Nakon što se zadovolji osnovna potreba tela za ćelijskim hranjivim materijama odvijaju se zdrave telesne funkcije. Za zdravu osobu ovo je važna preventivna mera.
Osobe kod kojih su se kao posledica dugoročnog nedostatka vitamina, minerala i drugih ćelijskih hranjivih materija javile druge zdravstvene tegobe, prvo trebaju zadovoljiti osnovnu potrebu tela za ćelijskim hranjivim materijama, te zatim započeti s uzimanjem dodatne formule kako bi se telu omogućile sve potrebne pomoćne materije za regeneraciju. Ukoliko se bolest menifestuje ili se javi nova bolest, upravo se tada uz osnovnu formulu preporučuje i dodatan unos posebnih kombinacija ćelijskih hranjivih materija.