Ćelijska medicina temelji se na istraživanju najmanjih jedinica ljudskog tela tj. telesnih ćelija. O zdravlju i bolesti našeg tela odlučuje se na nivou miliona telesnih ćelija, koje izgrađuju naše telo, a ne na nivou organa kao što se dosada mislilo. Ćelije izgrađuju organe i potrebna im je stalno  snabdevanje posebnim bioenergetskim hranjivim materijama za odvijanje brojnih biohemijskih reakcija. Hronični nedostatak jedne ili više takvih materija vodi do prestajanja rada ćelije, te do  bolesti. Optimalno dnevno snabdevanje ćelija vitaminima i drugim ćelijskim hranjivim materijam je rešenje za uspešno sprečavanje i odbranu od bolesti.