Uspjeh ćelijske medicine temelji se na sinergiji ćelijskih hranjivih materija. Sinergija je delovanje međusobno usklađenih faktora čiji je učinak jači i veći od učinka pojedinačnih faktora.To znači da vitamini, minerali, aminokiseline i drugi mikronutrijenti u našem telu deluju u određenim timovima. Ta saradnja se odvija prema biološkim zakonima sinergije. Primenom tog načela, biološka delovanja specifičnih kombinacija ćelijskih hranjivih materija jača su od delovanja pojedinačnih materija.Snabdevanje telesnih ćelija optimizira se malim dozama tačno kombinovanih mikronutrijenata tako da nije potrebna velika koncentracija pojedinačnih hranjivih materija.