Taurin je prirodni aminokiselinski derivat (spoj dviju aminokiselina), koji je potreban našem telu za mnoštvo funkcija. Taurin se u našem telu može proizvesti iz aminokiselina metionin i cistein, ako su one i posebni kofaktori u dovoljnim količinama prisutni u telu. Ako npr. nedostaje cisteina ili vitamina B6 (kofaktor), snabdevanje organizma taurinom se odvija direktno putem ishrane ili uzimanjem dodatka ishrane. U situacijama u kojima je potreba za taurinom (npr. optimiziranje funkcije srca) povećana, preporučuje se uzimanje dodatka ishrane.
Taurin je važan za «električne» organe poput srca i mozga, jer stabilizira ćelijske membrane. On reguliše intracelularan nivo kalcijuma i tako štiti srčani mišić od smetnji i oštećenja.