Sekundarne biljne materije su podskupina bioaktivnih materija i važan su sastavni deo biljaka.
Pojam sekundarne biljne materije je opšti pojam za više od 30 000 različitih biljnih materija od kojih je trenutno poznato 10 000. Pojam sekundarne biljne materije dolazi od obavljanja funkcije tih biljnih materija, jer one sudeluju u sekundarnom metabolizmu biljaka. Dok je primarni metabolizam biljke usmjeren na njen rast, materije koje nastaju u sekundarnom metabolizmu biljka sama koristi. Sekundarne biljne materije štite od razjedanja i UV zračenja, te kao mamac i miris. No, nema samo biljni svet koristi od tih materija. Te materije su jednako korisne i za ljudsko zdravlje. Sekundarne biljne materije dele se zbog svojih različitih molekulskih struktura u različite grupe. U najpoznatije ubrajamo karotenoide, polifenole, flavonoide, saponin i fitoestrogen.