Od svih ćelijskih hranjivih materija vitamin C je najvažnija pojedinačna materija. Kao esencijalni mikronutrijent, važan je za život ćelija našeg tela. On je odgovoran za mnoštvo važnih funkcija u našem telu, između ostalog odgovoran je za zdravu funkciju kardiovaskularnog sistemu, jačanje imunološkog sistema, sudjeluje u borbi protiv degeneracije ćelija i u metabolizmu energije. Brojni činioci kojima smo svakodnevno izloženi povećavaju potrebu za vitaminom C. Povećana potreba za vitaminom C javlja se u starosti, za vrijeme trudnoće i dojenja, kod pušača, pri zagađenju okoline, za vrijeme bolesti i u stresnim situacijama.

Vitamin C:
–    je važan faktor za stimuliranje imunološkog sistema
–    zbog svog antikancerogenog delovanja ključni je činilac u borbi protiv raka prirodnim putem
–    štiti od komplikacija koje se javljaju kod dijabetičara
–    odgovoran za stabilnost krvnih sudova tkiva srčanih mišića, i drugih telesnih organa
–    odgovoran za popravak krvnih sudova
–    najvažniji antioksidans u našem telu
–    važan biokatalizator u različitim fazama metabolizma npr. pri razgradnji holesterola
–    isporučuje bioenergiju molekulama NAD-H, NADP-H, FAD-h, koje su nosioci energije koja je potrebna za metabolizam ćelije