Ćelijske hranjive materije: temelj dugoročne prevencije  

Moderna ćelijska  medicina postigla je uspeh u lečenju uzroka i prevenciji bolesti kardiovaskularnog sistema, raka i drugih najčešćih vrsta bolesti. To je uočljivo i kod Alchajmerove bolesti, koja se može efikasno sprečiti i na čiji razvoj se može pozitivno uticati ciljanim delovanjem ćelijskih hranjivih materija. Širok je spektar mikronutrijenata koji nadaleko pospešuju terapiju lečenja i sprečavaju nastanak Alchajmerove bolesti. Neki od ključnih faktora i učinaka su:

 

·         Ekstrakt zelenog čaja (epigalokatehin galat, EGCG) sprečava širenje proteina

Degenerativne tvorevine proteina u mozgu povezane su sa odumiranjem nervnih ćelija kod pacijenata koji boluju od Alchajmerove bolesti. Ekstrakt zelenog čaja EGCG može zaustaviti taj proces, što pokazuju rezultati istraživanja koje je objavljeno 30. maja  2008. godine (http://www-nature.com/nsmb/journal/v15/n6/abs/nsmb.1437.html: Nature Structural & Molecular Biology 15, 558 – 566 (2008)). Već u vrlo ranom stadijumu bolesti EGCG se direktno veže na još nesložene  proteine. Tako EGCG sprečava da se nepravilnim slaganjem stvaraju otrovni, netopljivi agregati i oštećenje ćelija.

·         Ćelijske hranjive materije pospešuju stvaranje acetilkolina

Acetilkolin je supstanca koja je odgovorna za prenos informacija u sinapse između specifičnih nerava i njihovu međusobnu komunikaciju kao i između nerava i mišića. Tokom razvoja Alchajmerove bolesti dolazi do nedostatka acetilkolina. Važne ćelijske hranjive materije koje pospešuju stvaranje acetilkolina u organizmu su pre svega vitamin C, vitamin B3 i kolin zatim glicin, gradivna supstanca acetilkolina. Ove ćelijske hranjive materije mogu sprečiti javljanje nedostatka acetilkolina koje je tipično za Alchajmerovu bolest.

·         Antioksidansi za zaštitu ćelija od oštećenja

Pacijenti koji boluju od Alchajmerove bolesti raspolažu značajno manjim sadržajem specifičnih vitamina za razliku od kontrolne grupe. Do tog otkrića naučnici su došli u studiji koja je objavljena 1992. godine (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1575097). Specifični vitamini, poput na primer vitamina e, vitamina a, i karotenoida hvataju slobodne radikale. Nedostatak može dovesti do porasta degenerativnih neuroloških procesa u mozgu i pojačati nivo demencije. Unos antioksidansa je posebno delotvoran način zaštite ćelija od oštećenja

Slobodni radikali su uzrok  Alchajmerove bolesti. Antioksidansi mogu zaštititi i moždane ćelije i nerve od oštećenja koja prouzrokuju slobodni radikali.

·         Ćelijske hranjive materije pomažu u razgradnji homocisteina

Povećan nivo homocisteina u krvi bez sumnje pospešuje Alchajmerovu bolest i demenciju. Do tog otkrića naučnici su došli dugim istraživanjem, koje je pokazalo da se povećan nivo homocisteina u krvi kod starijih osoba može povezati sa povećanim rizikom nastanka Alchajmerove bolesti (http://content.nejm.org/cgi/reprint/346/7/476.pdf Plasma Homocysteine as a Risk Factor for Dementia and Alzheimer´s  Disease; Sudha Seshadri et al, Nengl J Med; 346; 476 – 483; 2002). Pomoću ćelijskih hranjivih materija homocistein se može  pretvoriti i iskoristiti u metabolizmu. Ključne ćelijske  hranjive supstance  su vitamin B6 i B12 te  folna kiselina.