Ćelijska medicina i AIDS

 Želimo Vam dokazati da su ćelijske hranjive materije delotvorne i nemaju nuspojava i za kontrolu bolesti imunodeficijencije odnosno AIDS-a.

 

Kako Svetska zdravstvena organizacija definiše AIDS

Farmaceustka industrija tvrdi da je uzrok AIDS-a virus HIV-a.

Činjenica je da su infekcija Hiv virusom i bolest imunodeficijencije tj. AIDS dve različite bolesti. Svetska zdravstvena organizacija objavila je 1985. godine da je AIDS popraćen napadima temperature, čestim napadima kašlja, javljanjem meke stolice, padom telesne težine i javljanjem tuberkuloze. Infekcija HIV virusom nema pri tome nikakvu ulogu.

Kako bismo što preciznije mogli posmatrati tržište koje AIDS predstavlja za farmaceutsku industriju, moramo odgovoriti na nekoliko pitanja.

 

Pitanja o HIV virusu i AIDS koja čekaju na odgovor

Medicinsko je načelo da ako je bolest prouzrokovana virusom, da se taj isti virus nalazi u telu pacijenta, što nije slučaj kod HIV-a i AIDS-a.

S jedne strane kod samo jednog dela ljudi koji su zaraženi HIV virusom se razvija bolest imunodeficijencije tj. AIDS. Da je HIV virus uzročnik AIDS-a , sve osobe koji su zaražene HIV  virusom ili velika većina – obolela bi od bolesti imunodeficijencije AIDS-a. No to nije slučaj.

S druge strane prisutnost HIV virusa može se dokazati samo kod malog dela pacijenata koji boluju od AIDS-a. Drugim rečima: Hiv virus se može javiti kod obolelih od AIDS-a, ali on nije uzrok AIDS-a.