Uspesi ćelijske medicine kod AIDS-a

U okviru zdravstvenog programa koji dr. Rath provodi u Južnoj Africi dokazano je da postoji alternativa ARV lekovima.

Hiljade ljudi koji potiču iz siromašnih afričkih četvrti i koji boluju od AIDS-a dokaz su da ćelijske hranjive materije u većini slučajeva mogu zaustaviti i napredni stadijum te bolesti. Mikronutrijenti koje su oboleli uzimali sastojali su se od kombinacije vitamina, minerala i elemenata u tragovima, aminokiselina i drugih ćelijskih hranjivih materija.

Važni rezultati tog zdravstvenog programa za AIDS sažeti su u slijedećim ilustracijama.

 

Ćelijske hranjive materije jačaju imunološki sistem i pomažu u sprečavanju AIDS-a (Slika 1)

U okviru našeg zdravstvenog programa, koji potpomaže naša fondacija, ispitivali smo delovanje ćelijskih hranjivih materija kod uznapredovale bolesti AIDS-a. Ovo pitanje je neobično važno jer farmaceutski ARV lekovi nisu to u mogućnosti.

Rezultati su bili ohrabrujući. Ćelijske hranjive materije ne mogu potpuno izlečiti AIDS, ali mogu sprečiti obeležja AIDS-a koje je definisala WHO.

Ilustracija prikazuje da se učestalost javljanja temperature i groznice, nakon četvero- odnosno osmonedeljne terapije uzimanja ćelijskih hranjivih materija, smanjila za 52% odnosno za polovinu

I nastanak tuberkuloze, koja je obeležje AIDS-a povuklo se kod pacijenata nakon čeveronedeljne terapije uzimanja ćelijskih hranjivih materija  za 40%, a nakon osmonedeljne terapije za 60%.

 

Ćelijske hranjive materije jačaju imunološki sistem i pomažu u sprečavanju AIDS-a (Slika 2)

Propadanje tela, koje je karakteristična pojava kod AIDS-a, može se zaustaviti u većini slučajeva pomoću ćelijskih hranjivih materija. U proseku je kod polovine od 100 pacijenata nakon četveronedeljne terapije uzimanja ćelijskih  hranjivih materija uočeno povećanje telesne težine. Nakon osmonedeljne terapije uzimanja ćelijskih hranjivih materija kod 70% pacijenata uočen je porast telesne težine. Istovremeno je prilikom terapije primećen nestanak meke stolice u više od polovine slučajeva.

 

Utrt je put za kontrolu bolesti imunodeficijencije AIDS-a

Zdravstveni program koji se temelji na uzimanju ćelijskih  hranjivih materija, nepobitan je dokaz da postoje alternative visoko toksičnim ARV lekovima.

Ćelijske hranjive materije nude mogućnost za delotvorno suzbijanje epidemije AIDS-a, koje nije popraćeno teškim nuspojavama.

Ovaj uspeh predstavlja za milione ljudi – posebno u zemljama koje su u razvoju – priliku za preživljavanje, dok se ne ustanove stvarni uzroci AIDS-a i dok se ne pronađe efikasna terapija za njegovo izlečenje.