Narodna bolest dijabetes melitus je uzela zabrinjavajuće visok zamah i preti da se proširi u jednu globalnu nekontrolisanu epidemiju.U oktobru 2009 medjunarodna federacija za dijabetes ( IDF)objavila je najnovije podatke koji potvrdjuju da je trenutno skoro 300.000.000 ljudi u celom svetu obolelo od ove bolesti.Od toga 10.000.000 u  Nemačkoj.Prema prognozama ovaj broj obolelih od dijabetesa porašće na preko435.000.000 do 2030. godine,iako je već sad moguća efikasna borba protiv ove bolesti uz pomoć ćelijske (celularne) medicine. Mnogobrojna naučna istraživanja,naučne studije su već dokazale delovanje vitamina i drugih važnijih ćelijskih vitalnih materija u sprečavanju i lečenju dijabetskog poremećaja u organizmu.Dijabetes melitus takodje poznat kao šećerna bolest je hronično oboljenje metabolizma sa trajno povećanim parametrima vrednosti šećera u krvi (hiperglikemija), kao vodećim simptomom. Tipični simtomi su povećana žedj,izmokravanje,glad i svrabež.Razlikuju se dve forme dijabetes melitusa: 

                                                        Tip I urodjeni odnosno nasledjeni dijabetes

                                                        Tip II stečeni ili dijabetes odraslih

Tip I je po pravilu uzrokovan urodjenom smanjenom produkcijom insulina u ćelijama pankreasa (gušterače).Uzročnici dijabetnog poremećaja metabolizma kod tipa II su još do danas nepoznati kod 90% svih obolelih. Dijabetes melitus tip II ubrzava se pre svega prekomernom težinom,pogrešnom ishranom,alkoholom,pušenjem i farmaceuskim preparatima (lekovima).

Posle infarkta srca,raka,moždanog udara i fatalnih neželjenih dejstava zbog farmaceutskih preparata,dijabetes se nalazi na 5-om mestu kao uzročnik smrti u celom svetu.

Prema podacima WHO u 2009 godini umrlo je najmanje 4.000.000 ljudi od direktnih posledica bolesti dijabetes melitusa. Ova bolest je jedan od glavnih uzročnika infarkta srca,moždanog udara,bubrežne insuficijencije,slepila i amputacija. Troškovi lečenja uz pomoć konvecijonalnih lekova za dijabetes melitus i njihovih posledica prevazilaze finansijske mogućnosti zdravtvenih sistema širom sveta. Za 2010 godinu IDF procenjuje troškove na minimum 376 milijardi dolara.Ova suma će do 2030 porasti na 500 milijardi dolara  godišnje.

                                                     Lek za dijabetes „AVANDIA“ prourokuje smrtne ishode

 

Uprkos ovim zabrinjavajućim brojevima farmaceutska industrija  iz godine u godinu ostvaruje profit  u milijardama dolara u biznisu sa ovom bolešću,na žalost i štetu obolelih.Tek nedavno u julu 2010 ovaj lek Avandia koji snižava šećer,a koji je već od 1999 na tržištu,ponovo je u fokusu rasprava. Ovaj lek za dijabetes je jako štetan po zdravlje i smatra se uzročnikom infarkta srca. Već duže vreme ovaj lek je osporavan. I sam farmaceutski koncern je svestan ovog povećanog rizika infarkta srca i to na osovu vlastitih studija,ali ove interpretacije su sakrivane zbog profita.

Kao blokbaster sa prometom  koji se meri u milijardama ovaj lek je bio glavni donosilac profita britanskih i farmaceutskih giganata.

 

                                                       Bez neželjenih dejstava i efikasno:

                                                  Ćelijske vitalne materije kod dijabetesa tip II

 

Već decenijama je poznato da su mikronutrijenti pre svega vitamin C veoma značajni u sprečavanju i lečenju dijabetesa. Uprkos tome ova bolest se veoma često leči nedovoljno ili na pogrešan način. I sada kao i pre konvencijonalna medicina se u suštini ograničava na to da leči simptome bolesti dijabetesa,to znači da snižava nivo šećera u krvi. Snižavanje nivoa šećera je neophodno ali očigledno nedovoljno u lečenju dijabetesa, jer i pored normalnog nivoa šećera u krvi pre ili kasnije dolazi do teških komplikacija i posledica.

Celularna (ćelijska) medicina  donosi odlučnije novine u istraživanju posledica prevencije i efikasnije lečenje dijabetesa tipa II. Dijabetsko stanje metabolizma često je izraženo hroničnim nedostatkom ćelijskih vitalnih materija u milionima ćelija pankreasa (gušterače) koji proizvodi insulin. Ovaj smanjeni unos ide zajedno (ili paralelno) sa hroničnim nedostatkom ćelijskih materija u zidovima arterija i drugih organa čime se mogu objasniti i kasnije teške komplikacije.

Ćelijske vitalne materije doprinose sprečavanju dijabetskog poremećaja metabolizma i sprečavanju posledica te bolesti. Ključ za razumevanje dijabetskih komplikacija u krvnim sudovima može se naći na nivou molekula glukoze i vitamina C koji su slični po strukturi i mogu da se zamene. Oba molekula u ulazu u ćeliju koriste iste transportere što dovodi do povećanog ulaženja molekula glukoze,a samim tim do znatno smanjenog ulaženja vitamina C u ćeliju,što uslovljava povećan nivo šećera u krvi kod dijabeta. Tako se glukoza sakuplja u endotelnim ćelijama,dakle u onim ćelijama koje oblažu krvne sudove,kao i svim zidovima krvnih sudova.