Uspešna ispitivanja  vitamina

Više od deset godina traju ispitivanja na LA univerzitetu ,u koja je bilo uključeno 11000 amerikanaca ,a koja su pokazala da dnevno konzumiranje 300 mg vitamina C – upoređujući sa prosečnih 50mg-snižava broj infarkta kod muškaraca za 50%,a kod žena za 40% osim toga produžava se životna dob za 6 godina.
Već prije 40 godina jedan kanadski  lekar spoznao je da je ateroskleroza nožnih arterija opada u 30% primjera,ako pacijent uzima 1,5 g vitamina C dnevno.Isto je tako prof Gey s baselskog univerziteta dokazao ,da stanovnici severne Evrope,kod kojih  je opasnost od oboljenja srca i krvnih sudova najveća,imaju najniži nivo vitamina u krvi.S druge strane stanovnici južne Europe,kod kojih je opasnost  od  oboljenja srca i krvnih sudova najmanja.imaju najviši nivo vitamina u krvi.Iz toga proizilazi zakljućak,da je optimalan dodatak vitamina radi smanjenja opasnosti od srčanog infarkta,oboljenja srca i krvnih sudova, moždanog udara  mnogo važniji od snižavanja nivoa  holesterola.
Prva službeno objavljivanje ispitivanja “Nurses Health Study“(obuhvaćeno 87000 američkih medecinskih sestara),1993 god. Pokazalo je ,da se dodavanjem vitamina E smanjuje opasnost od srčanog infarkta za trećinu.
Ispitivanje“Health Professional Study“(ukljućeno 39000 muškaraca),došlo je do istog rezultata,a osim toga još je dokazano ,da uzimanje beta-karotena smanjuje  opasnost od bolesti srca i krvnih sudova za 30%.
Ispitivanje na Harvadskom univerzitetu “Phisicians Health Study“(uključeno 22000 lekara)1992 god.došlo je do zaključka ,da dnevna doza  od 50 mg beta-karotina smanjuje opasnost od infarkata  ili moždanog udara kod već obolelih osoba za 50%.
Svi navedeni rezultati bolji su od bilo kog farmaceutskog leka.Ponovo se pokazalo,da klasična medicina zamenjuje uzrok sa posledicom:sveopšte raširena doktrina,da visoki nivo holesterola  u krvi i drugi rizični faktori uništavaju zidove arterija i vode u arterosklerozu,više na vrede.Kako je već pre bilo opisano povišene vrednosti holesterola znak su hroničnog nedostatka vitamina i pokušaj organizma  da sanira zidove krvnih sudova  sa zamjenskom materijom.Ako se uspostavi  ravnoteža u snabdevanju vitaminima,jetra sama smanjuje proizvodnju holesterola.Najbolji dokaz za tu tvrdnju je zimski san  kod životinja.Za vreme zimskog sna one proizvode samo neznatno vitamina C,kao npr kod medveda, nivo holestora viši je od 400mg/l.Ova izuzetno visoka koncentracija morala bi po svemu sudeći dovesti do izumiranja medveda radi infarkta srca.Naprotiv ove životinje uopšte ne poznaju ovu bolest,jer za vreme hranjenja u proleće ponovo proizvedu toliko vlastitog C vitamina,da se zidovi krvnih sudova dovoljno učvrste.
O ovim  međusobnim zavisnostima farmaceutska industrija ne želi ništa čuti,jer se  troše milijarde  za lekove koji snižavaju nivo holesterola.Sedamdesetih godina Svetska zdravstvena organizacija morala je prekinuti istraživanja  o delovanju takvih lekova iz skupine fibrata jer su prouzrokovali mnogo neugodnih događaja.Neka istraživanja u 80-tim godinama pokazala su da je uzimanje “cholestyramin/guantalana“ za snižavanje holesterola imalo vrlo mali efekat,ali da su ispitanici vidljivo češće umirali u nesrečama ili samoubistvima.
Zadnjih  godina na tržištu su takozvani statini
•  simvastatin – CHOLIPAM (Hemofarm Srbija), SIMVASTATIN (Ni Medic Srbija), SIMVASTATIN (Srbolek Srbija), HOLLESTA (Alkaloid Makedonija), SIMVA HEXAL (Salutas Pharma Nemačka), SIMVOR (Ranbaxy Laboratories Indija), VASILIP (Krka Slovenija), ZOCOR (Merck Sharp & Dohme USA),
•  pravastatin – GALASTAT (Galenika Srbija),
•  fluvastatin – LESCOL (Novartis Švajcarska), LESCOL XL (Novartis Švajcarska),
•  atorvastatin – TULIP (Hemofarm Srbija), ATORVASTATIN (Zdravlje Srbija), ATORIS (Krka Slovenija), SORTIS (Pfizer H.C.P. Corporation USA), TORVALIPIN (Actavis HF. Island),
•  simvastatin, ezetimib – INEGY (Merck Sharp & Dohme B.V. Holandija),
                        •  atorvastatin, amlodipin – CADUET (Pfizer GMBH Nemačka