Poreklo i kvalitet

         Istraživački institut dr. Rath-a u Kaliforniji

 

Na istraživačkom institutu dr. Rath-a u Kaliforniji/SAD sudjeluju stručnjaci iz različitih područja nauke u istraživanju i razvoju formula ćelijskih hranjivih materija. Formule ćelijskih hranjivih materija dr. Rath-a su za razliku od drugih proizvoda na tržištu, klinički ispitane. Svaka formula se temelji na 15 – godišnjem naučnom istraživanju i razvoju.

Formule ćelijskih hranjivih materija dr. Rath-a se u SAD – u proizvode od strane jednog renomiranog poduzeća, koje se bavi proizvodnjom dodataka ishrani (suplemenata) i lekova. To preduzeće posluje s velikim dobavljačima sirovina, koji moraju ispuniti stroge zahteve kvaliteta.

Uređaji za analizu i proizvodnju, koji odgovaraju najnovijem stepenu tehnologije, omogućuju temeljan nadzor i kontrolu svakog koraka procesa proizvodnje. Na taj se način osigurava tačan ugovoren postupak za proizvodnju naših ćelijskih hranjivih materija. To preduzeće posluje po principu GMP – a (good manufacturing practice) i aktivan je član National Nutritional Food Association (NNFA).

Proces proizvodnje programa ćelijskih hranjivih materija dr. Ratha odvija se tačno određenim redoslijedom: počinje vaganjem sirovina, a završava slanjem gotovog proizvoda.Pre svakog punjenja uzimaju se uzorci sirovina, proizvoda u proizvodnji i gotovih proizvoda. Uzorci se čuvaju 5 godina, čime se garantuje kontinuirana, dugoročna kontrola kvaliteta.Ugledan labaratorije pomoću tehnike plinsko – tekućinske hromatografije ispituje kvalitetuprograma ćelijskih hranjivih materija. Plinsko – tekućinska hromatografija omogućuje tačno ispitivanje zastupljenosti, čistoće i kvalitete svih sastojaka. Zbog svoje osjetljivost tehnika plinsko – tekućinske hromatografije se može primijeniti i za analizu manjih količina i daje rezultate, koji se mogu lako reprodukovati. Zahvaljujući toj tehnici može se ispitati zastupljenost, čistoća i kvalitet svih sastojaka. Na taj se način spriječava da čestice nečistoća, uzročnici bolesti i supstance manjih vrijednosti dospiju u formule. Prilikom svakog punjenja provodi se plinsko – tekućinska hromatografija, prilikom čijeg se provođenja dokumentuju tačne koncentracije pojedinih sastojaka programa ćelijskih hranjivih materija dr. Ratha.
Nakon proizvodnje jedne linije, ponovno se uzima uzorak jednog primjerka. Uzorci se nose u labaratorij za analizu na rutinsko ispitivanje,te nezavisnom labaratoriju (FDA – Food and Drug Administration). Na osnovu rezultata hemijske analize izdaje se certifikat s datumom roka trajanja proizvoda, koji potpisuje direktor sigurnosti kvaliteta.

Na taj način se garantuje izvrsan kvalitet gotovog proizvoda.