Dodaci ishrani su nužni kako bi se pospešio oporavak pacijenta i zaustavio nastanak novog raka. Doktori upozoravaju pacijente koji idu na hemoterapiju na uzimanje antioksidansa jer oni mogu koĉiti leĉenje. Brojne studije pokazuju da antioksidansi deluju na dva naĉina: štite zdrave ćelije od oštećenja i deluju pro-oksidanski kod ćelija,koje su oštećene hemoterapijom i na taj naĉin pospešuju smrt ćelija.
Studija koja je nedavno objavljenja u Journal of the American College of Nutrition, potvrĊuje korisnost dodataka ishrani kod pacijenata, koji prolaze proces hemoterapije.Prema studiji kod dvoje pacijenata, kojima je vitamin C davan intravenozno, primećen je pad tumorskih markera (CA-125 sa 999 na 5). Takođe nisu zabeleţene nuspojave hemoterapije. Pacijenti nisu podlegli oboljenju već više od tri godine.
Studija dokazuje da su upozorenja na uzimanje vitamina kod pacijenata obolelih od raka, koji navodno smanjuju efikasnost hemoterapije, neosnovana. Studija je provedena na uglednom medicinskom institutu School of Medicine na Medical Center fakulteta Kansas.