TUMORSKI MARKERI
Tumorski markeri u krvi i urinu pokazuju zdravstveno stanje pacijenta koji boluje od raka. Primeri takvih markera su paraproteini kod multiplih meloma i makroglobulinemije, humani korionski gonadotropin hormon (HCG) kod koriokarcinoma i raka skrotuma kao i kisele fosfataze koja je specifiĉna za prostatu i PSA kod raka prostate. Tumori izluĉuju antigene, koji se koriste za promatranje toka i uspeha doktora. U antigene ubrajamo alfa-fetoprotein kod hematoma, raka skrotuma, teratoma, pojedinih sluĉajeva karcinoma ţeludca, antigen tumora jajnika CA – 125 kod raka jajnika i karcinoembrionalni antigen kod raka debelog creva, pluća, dojke i pankreasa. Uz to postoje niz drugih tumorskih markera.

 

 

METODE KOJE DAJU SLIKU
Metode koje daju sliku primenjuju se kako bi se mogao odrediti poloţaj tumora. Standardne metode su rendgen, kompjuterska tomografija (CT), metoda rendgenskog kontrasta, ultrazvuk i MRI (magnetno rezonantna tomografija). Ti testovi mogu lokalizovati rak, pokazati njegovu vezu s ostalim organima te pokazati hoće li se i dalje širiti telom.
BIOPSIJA
Biopsija je metoda, kod koje se uzorak tkiva uzima endoskopijom, biopsijskom iglom ili operativnom biopsijom. Pomoću mikroskopa patolog ispituje uzeti uzorak, kako bi odredio da li postoje dobroćudne ili zloćudne osobine.

STAGING
Ovaj proces pokazuje koliko je rak uznapredovao i sluţi doktoru da postavi prognozu.

 

PROGNOZA
Prognoza je predviđanje razvoja bolesti raka i zavisi od mnogobrojnih faktora, kao vrste raka, njegovoj veliĉini, stadijumu bolesti, nivou lokalne invazije kao i metastaza u ostalim delovima tela. Ostali faktori prognoze su opšte zdravstveno stanje pacijenta i njegova ishrana za vreme i nakon leĉenja.