Ćelijske hranjive materije, koje mogu smanjiti rizik od raka i zaustaviti napredovanje bolesti, dele se u ĉetiri kategorije – prema trenutku u razvoju raka, u kojem veţbaju svoje zaštitno delovanje.

a) inhibitori
u tu kategoriju ubrajamo ćelijske hranjive materije, koje koĉe izgradnju karcinogena poput vitamina C (askorbinska kiselina), vitamina E (alfa – tokoferol) i drugih.

b) blokatori
Blokatori spreĉavaju karcinogene da oštete DNA. Tu ubrajamo indol-3-karbinol i galnu kiselinu
c) Matrije koje zaustavljaju procese raka
Materije ove skupine zaustavljaju promociju tumora, poput soli selena, retinoidi, karotenoidi
d) anti – metastazijske materije
Materije ove kategorije prirodnim putem kontrolišu invaziju ćelija i širenje ćelija u tkiva, poput aminokiseline lizin i vitamina C.

Delovanje materija za prevenciju od raka