Kod terapije zraĉenjem primenjuju se rendgenski zraci visoke energije, kako bi se ubile tumorske ćelije. Kod nekih vrsta raka se terapija zraĉenja primenjuje kao primarni oblik leĉenja umesto operacije. Terapija zraĉenjem moţe se provoditi pre operacije, kako bi se smanjila veliĉina tumora te se on mogao lako ukloniti. S druge strane terapija zraĉenjem moţe uslediti nakon operacije, kako bi se ubile tumorske ćelije koje su ostale u telu. Zraĉenje pacijenta se pomno kontroliše, kako bi se spreĉilo oštećenje zdravih ćelija. Ono se odvija eksterno,interno ili kombinovano. Eksterna terapija zraĉenjem odvija se preko ureĊaja koji je usmeren direktno na tumor. Zraci ne ostaju u telu nakon završetka leĉenja. U sluĉaju internog zraĉenja radioaktivni materijal se daje u vakumiranom tzv. Seeds-u u obliku ţice, igle ili katetera.
Nuspojave terapije zraĉenjem zavise o dozama i trajanju terapije, medjutim nakon zvršetka leĉenja se kod pacijenta javlja iscrpljenost. Posledice eksternog zraĉenja su tamnjenje koţe, suvost i svrab. Moţe doći i do opadanja kose te opadanju broja krvnih ćelija.
Tvrdi se da uzimanjem dodatnih antioksidansa pacijenti oboleli od raka mogu smanjiti delovanje terapije zraĉenjem na tumorske ćelije, jer antioksidansi štite ćelije raka od oštećenja. No brojne studije su pokazale dvostruko delovanje antioksidansa na zdrave ćelije i tumorske ćelije:Oni štite zdrave ćelije od oštećenja, a s druge strane deluju pro-oksidanski na oštećene ćelije, koje pospešuju smrt ćelija izazvanu zraĉenjem.Odvraćanjem pacijenata od uzimanja antioksidansa tokom terapije zraĉenjem, ne pospešuje ni njegovo ozdravljenje ni zdravlje.
NAPOMENA:
Terapija zraĉenjem uzrokuje ireverzibilne promene u zdravoj DNA te tako predstavlja polaznu taĉku za druge vrste raka. Osim toga terapijom zraĉenja se aktiviraju enzimi, koje tumorske ćelije koriste za širenje telom i omogućuje tako invaziju tumorskih ćelija. Terapija zraĉenjem smanjuje funkciju imunološkog sistema tela i koĉi ozdravljenje. Kako bi se omogućio oporavak tela i spreĉio nastanak novih tumorskih ćelija, nuţan je unos posebnih dodataka ishrani, koji zaustavljaju rast tumorskih ćelija, poboljšavaju funkciju imunološkog sistema i izgraĊuju vezivno tkivo.