Postoje dve vrste karcinogena: oni koji direktno oštećuju DNA (citotoksiĉni karcinogeni) i oni koji pomoću drugih materija prouzrokuju oštećenje DNA (necitotoksiĉni karcinogeni) Mnogim karcinogenima potrebna je bioaktivacija kako bi prouzrokovali oštećenja u telu. Ljudske ćelije poseduju razliĉite sposobnosti za aktivaciju karcinogena. Razlike se odnose na genetska svojstva, naĉin ţivota i prehrambene navike osobe. Zbog toga su ljudi razliĉito osetljivi na rak.

 

Karcenogeni proces je višeslojan i ukljuĉuje razliĉita uzajamna delovanja gena, okoline i faktore metabolizma. Kako bi se mogle provesti
analize proces se deli u tri faze: inicijacija, promocija i progresija. Ova podela se pokazala vrlo korisnom u eksperimentima, kako bi se
razumeli mehanizmi razvoja raka.
Materije koje pospešuju nastanak raka:
hemikalije, zračenje i virusi
                                       

                                                                              Stadiji u procesu oboljenja od raka