BIOLOŠKA TERAPIJA
Biološka terapija je poznatija kao imunoterapija, koja koristi imunološki sistem tela kako bi pomogla u borbi protiv bolesti ili štitila telo od nuspojava i drugih vrsta raka. Leĉenje se sastoji od antitela, interferona i razliĉith interleukina, kako bi se povećalo svojstvo belih krvnih ćelija, da se bore protiv raka. Moguće nuspojave biološke terapije su: muĉnina, povraćanje, proliv, temperatura, bolovi u mišićima, simptomi prehlade te gubitak apetita.
TERAPIJA VRUĆINOM I HLADNOĆOM
Kako bi se pospešila smrt ćelija, uz pomoć lekova ili zraĉenja pokušalo se zagrejati ţarište tumora na 41 celzijusov stepen. U pojedinim sluĉajevima poseglo se za lokalnim uništavanjem ćelija raka laserskom operacijom ili zaleĊivanjem. Te metode leĉenja nisu dugoroĉno delotvorne, jer su tumorske ćelije rezistentne na visoke temperature.
KOMPLEMENTARNA I ALTERNATIVNA MEDICINA                                                                                                                                                                                   Komplementarna i alternativna medicina se sastoje od niza razliĉitih oblika leĉenja, koja se ne primenjuju u školskoj medicini. Ti oblici terapije mogu se primeniti pojedinaĉno ili u kombinaciji s konvencionalnim oblicima leĉenja (integrirani koncept). Primeri takvih oblika leĉenja su leĉenja na biljnoj bazi, homeopatija, akupunktura, makrobiotska ishrana i duševno leĉenje. Za komplementarnom i alternativnom medicinom postoji veliki interes i ona uspeva kod nekih pacijenta, no nedostaje joj nauĉni dokaz efikasnosti