Klinička ispitivanja

NEZAVISNI FAKTORI KOJI POVEĆAVAJU RIZIK OD RAKA
Mnoge vrste raka povezane su s naĉinom ţivota i okolinom. Faktori koji povećavaju rizik od raka, koji su povezani s naĉinom ţivota su: pušenje, konzumiranje alkohola, nepravilna ishrana, preveliko izlaganje suncu, smanjena telesna aktivnost, ishrana siromašna voćem i povrćem, koje sadrţe antioksidanse, dugoroĉno uzimanje odreĊenih lekova, te nedostatak ćelijskih hranjivih materija.

 

Faktori koji povećavaju rizik od raka, a povezani su s okolinom su: pesticidi, izduvni gasovi automobila, i druge otrovne materije, koje se nalaze u vodi i vazduhu i štete ćelijama ljudskog tela. Hemikalije, poput azbesta, nikla, kadmijuma, radona, vinil hlorida i benzina, kojima smo izloţeni na poslu kojim se bavimo takoĊe se ubrajaju u faktore koji povećavaju rizik od raka. Većina lekova, koji su razvijeni za borbu protiv raka mogu prouzrokovati novo oboljenje od raka. Neki virusi kao Epstein – Barrow virus, virus Hepatitisa B i virus leukemije / limfoma ljudskih stanica -T tipa su povezane s nastankom odreĊenih vrsta raka. Kako su mnogogobrojne vrste raka prouzrokovane našim naĉinom ţivota, prehrambenim navikama i okolinom, odgovarajuća promena u tim podruĉjima nudi zaštitu od raka.

GENETSKI FAKTORI:
Na nesreću, genetski i nasledni faktori pospešuju nastanak odreĊenih vrsta raka poput raka debelog creva, raka dojke i raka jajnika.