Klinička ispitivanja

Sinergistiĉka kombinacija ćelijskih hranjivih materija koje su primenjene u programu ćelijskih hranjivih materija dr. Rath-a mogu uništiti
razliĉite oblike tumorskih ćelija bez oštećenja normalnih ćelija. Ovaj postupak razlikuje se od hemoterapije, kod koje se ne uništavaju samo
tumorske ćelije već i zdrave ćelije.