SIMPTOMI
Rast raka sa sobom nosi brojne simptome: nastanak tumora (npr. u dojci), pojavljivanje većeg broja bradavica i mladeţa, rana koje ne mogu
zarasti, stalni kašalj, promenjena funkcija creva ili mehura, neobiĉno krvarenje prilikom izluĉivanja stolice, probavne smetnje, poteškoće
prilikom gutanja kao i neobjašnjivo variranje teţine. Ali, ovi simptomi ne moraju upućivati direktno na rak – pregledi i labaratorijski testovi
daju taĉnu dijagnozu.                                                                                                                                                                                                                             

DIJAGNOZA

U pojedinim sluĉajevima rak se moţe utvrditi, pre nego što dostigne potpuno razvijen stadijum. Pregled osobe kod koje još nije ustanovljen rak nazivamo «screening». Prilikom rutinskog pregleda lekar moţe ispitati postojanost tumora kod pacijenta i naruĉiti specijalni test tumorskih markera ili druge testove.
RAK DOJKE
Za postavljanje dijagnoze raka dojke upotrebljava se mamografija. Njena upotreba povezana je s mnogim problemima (pogrešni pozitivni rezultati, rizik od raka zraĉenjem)
RAK GRLIĆA MATERICE
Kako bi se ustanovio rak grlića materice uzimaju se brisevi. Patolog ispituje ćelije iz grlića materice kako bi ustanovio abnormalne promene.
RAK DEBELOG CREVA
Postoji niz testova za dijagnozu raka debelog creva. Najjednostavniji test je fekalno okultni krvni test, kod kojeg se ispituju okultna krvarenja u stolici i debelom crevu. Druga vrsta testa se temelji na pregledu debelog creva i sigmoidnog debelog creva. Ako se otkrije abnormalno tkivo, ono se uklanja i ispituje. Kod digito rektalnog pregleda, uobiĉajenoj vrsti pregleda, doktor prstima opipava abnormalna podruĉja u debelom crijevu.
RAK PROSTATE
Za dijagnostikovanje raka prostate provodi se digito rektalni preged te PSA – test (kod kojeg se meri nivo za prostatu specifiĉnog antigena)
RAK PLUĆA
Za dijagnostikovanje raka pluća rengenski se snimaju prsa,i provodi se ispitivanje iskašljavanja.